Prindi

B2BLOCO 1. vilistlaste seminar (logistikavaldkonna vilistlastele)18.05.2010

20. 05. 2010 kell 11, Tallinna Tehnikakõrgkool / ruum 210
Baltic- to- Balkan network for logistics competence B2B LOCO Projekt 16 on partnerriigi koostööprojekt ja keskendub logistikavaldkonna õppekavade lõpetajatele. Projekt hõlmab riike Baltimaadest Balkanini ja selle eesmärgiks on rajada toimiv logistikakompetentsi võrgustik. B2B LOCO-st tegevuste eesmärgiks on luua e-keskkond, kus vahetatakse teadmisi, parimaid tegevusviise, uusi tehnoloogiaid ja lahendusi logistika valdkonnas.Uueks väljakutseks on oluliselt suurendada väikeste/keskmiste ettevõtete osalust EL raamprogrammi (teadus-ja arendustegevus) projektides , demonstreerides ja aktiivselt toetades eelmiste ja praeguste teadus- ja arendusprojektide majandus/äritegevuse edendamisele orienteeritud tulemusi. (http://www.b2bloco.eu/ )
11.00- 11.30 Avamine
11.30- 12.00 EL teaduse 7. raamprogramm – Maria Habicht, Archimedese Sihtasutus, Teaduskoostöö keskus
12.00- 12.30 B2BLOCO projekti tutvustus. Võrgustik, üldine info, liitumine- Enno Lend, TTK õppeprorektor
12.30- 13.30 Lõuna
13.30 – 14.00 EL Fondid väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks – Siiri Sänn, EAS ekspordi divisjoni kliendihaldur
14.00 – 14.30 Kuidas luua sidet kõrgkoolide ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete vahel – Tiina Kalju, EAS innovatsiooni divisjoni arenduskonsultant
14.30- 15.00 Väikeettevõtte strateegia ühel lehel – Mart Bauer, Ülemiste ettevõtlusinkubaatori juhataja
15.00 Lõpetamine
Projekti raames luuakse 9 partnerülikooli baasil laialdane vilistlaste võrgustik ja suhtluskeskkond, mis võimaldab vahetada informatsiooni ja pakkuda eksperthinnanguid. Kui te olete Tallinna Tehnikakõrgkooli transpordi ja logistika eriala lõpetanu, siis olete oodatud liituma B2B LOCO vilistlaste võrgustikuga. (http://fp7.tsi.lv/en/ )


  • Jaga: