Prindi

BAUA ühendab Eesti, Läti ja Leedu arhitekte18.09.2013

Tallinna Tehnikakõrgkool võõrustas 06.09.2013 Baltimaade arhitektide erialaliitude esindajaid, kokku sai BAUA (Baltic Architects Unions Association – Balti Arhitektide Liitude Assotsiatsioon) kui UIA (International Union of Architects) sektsioon. BAUA eesistujamaa aastatel 2013-2016 on Eesti ja president Hindrek Kesler – koosolekul toimus eesistumise ja presidentuuri pidulik üleandmine Eestile.Leedut esindab Ruta Leitanaite ja Lätit tuntud läti arhitekt Juris Poga. Üks põhiteemasid oli osalemine järgmisel UIA kongressil. UIA Maailmakongressid toimuvad iga kolme aasta tagant, järgmine, XXV kongress leiab aset 2014. a Durban´is Lõuna-Aafrika Vabariigis. Teisena olid kõne all noortega seotud tegevused. Otsustati korraldada 2014. a Eesti-Läti-Leedu arhitektuurikoolide diplomi- ja lõputööde näitus/arhitektuurivõistlus, millel antakse välja ka rahaline peapreemia parima lõputöö autorile. 2012. a toimus nii Daugavpilsis Lätis ja BAUA tegutseb selle nimel, et see muutuks iga-aastaseks sündmuseks.
UIA loodi Lausanne´s Šveitsis 28.06.1948 ühendamaks kogu maailma arhitekte olenemata rassist-rahvusest, usutunnistusest, poliitilistest või kultuurilistest tõekspidamistest, liites nende rahvuslikud arhitektide ühendused globaalsesse katusorganisatsiooni. UIAsse kuulub 124 riiki või riikide ühendust ja läbi nende erialaliitude esindab u 1 400 000 arhitekti ja u 500 000 arhitektuuriüliõpilast. UIA missiooniks on edendada arhitektuuri ja arhitekti professiooni läbi komisjonide, mis tegelevad kolme põhiteemaga, milleks on arhitektuuriharidus, professionaalne praktiseerimine ja rahvusvahelised arhitektuurivõistlused. Lisaks nendele töötab 24 tööprogrammi, mis on jaotatud kuue põhiteema alusel: säästev arhitektuur, arhitektuur ja ühiskond, linnastumine, elupaigad, kultuur ja identiteet, vahendid.
Eesti, Läti ja Leedu kuuluvad ühisesse UIA sektsiooni nimega BAUA alates 1993. aastast, kui UIA XVIII kongressil Chicagos võeti meid organisatsiooni liikmeks. Tegevus BAUA raames on aidanud kaasa Eesti-Läti-Leedu arhitektide paremale omavahelisele suhtlemisele ja informeeritusele naabrite arhitektuurist ja arhitektuurielust.
Kuigi UIA on väga suur organisatsioon ja tema väljundid on üldised ja deklaratiivsed ning nende mõju ühiskonnale toimub suuresti tänu UIA autoriteedile, on balti arhitektide liidud siiski arvamusel, et peame UIAs kui ainsas globaalses arhitektide ühenduses olema esindatud. Osalemine UIA tegevustes on aidanud tuua Balti riigid maailma arhitektuurikaardile. (Hindrek Kesler, BAUA-Eesti, TTK arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskonna dekaan)


  • Jaga: