Prindi

Bulgaarias Ruse Ülikoolis kogemusi vahetamas25.11.2011

Reaalainete keskuse lektor Olga Ovtšarenkoja avatud kõrgkooli projektijuht Viktoria Lehtmets külastasid 21.-24.11.2011 Ruse Ülikooli Bulgaarias (Русенският университет “Ангел Кънчев”). Ruse Ülikool on Euroopa Ülikoolide Assotsiatsioonide (EUA) liige, (DRC) liige ja Bulgaaria ülikoolide liider Euroopa Liidu erinevate programmide raames tudengite akadeemilisel vahetusel.Ruse Ülikool osaleb erinevates Euroopa Liidu programmides: TEMPOS, ERASMUS, Leonardo-da-Vinci, MINERVA ja KOMENSKI, ERASMUS MUNDUS ja erinevates Kesk-Euroopa operatiivprojektides. Ruse ülikooli audoktor on Angela Merkel.
Ülikooli struktuuris on 8 teaduskonda: maa-tööstusteaduskond (agraar-industriaalne); masina-tehnoloogiline; elektrotehnika, elektroonika- ja automaatika; transport; äritegevus ja management; loodusteadus- ja haridus; õigusteadus, ühiskonnateadused. Ülikoolis õpib 10 000 tudengit, nendest 500 tudengit 17 erinevast riigist õpivad bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppes .
TTK esindajad kohtusid täienduskoolituse keskuse juhataja ja rahvusvaheliste projektide eest vastutava koordinaatoriga. Tutvustati täiendkoolituse töökorraldust, erinevates projektides ja programmides osalemist, sh käimasolevate projektidega (Danube Networkers 2011, elukestva õppe projekt suunatud inimestele 55+). Huvi tunti TTK kursustest, kus väljastatakse rahvusvahelisi sertifikaate, mis on kehtivad Euroopa Liidu riikides (FIATA kursus).
Kohtusime transporditeaduskonna kolleegidega ja arutlesime insenerigraafika programmide samalaadsuse, erinevuste ja õppeprotsessi käigu üle, visandasime plaanitud loengu lisateemasid. Plaanitud loengu sihtrühmaks olid kolleegid – graafika õppejõud ja lektorid, rahvusvaheliste suhete projektijuhid ja tudengid. Loeng toimus läbi vene keeles. Andsime ülevaade Eestist, õppimisvõimalustest ja põhjalikumalt peatusime TTK erialade tutvustamisel.
Insenerigraafika õppeaine materjali ülevaade – teemad, loengud, klassitöö harjutused, erialased ülesanded, kontrolltööde ülesanded, CAD-projekteerimisest ülevaade. Pärast loengut arutleti kolleegidega õppeprotsessi tõhususe tõstmise võimalusi. Kogemuste vahetamine on koolitajatele väga kasulik ja vajalik. Tutvustati ka Ruse ülikooli uuendusi/juurdeehitusi: auditooriumid, raamatukogu, arvutiklass ja tootmisdisaini labor.
Peale ametlikku külaskäiku tutvustati meile ka Bulgaaria kultuuri, traditsioone ning rahvuskööki.  (ülevaate tegid O. Ovtšarenko, V. Lehtmets)


  • Jaga: