Prindi

Dora toetas viit TTK noorõppejõudu31.03.2011

DoRa programmi Tegevus 8 stipendiumiskeemi eesmärgiks on toetada noorte õppejõudude aktiivset osalust rahvusvahelises teadmisteringluses, teadustöö tulemuste ja kogemuste vahetust ning rahvusvaheliste kontaktide loomist ja tugevdamist. Dora T8 raames on TTK töötajatel võimalik taotleda toetust osavõtuks rahvusvahelisest erialasest konverentsist, seminarist või kursusest. Sel õppeaastal sai Dora toetust viis noorõppejõudu.Konverentsil, seminaril või kursusel käsitletavad teemad peavad olema stipendiaadi uurimistööga tihedalt seotud. Toetatakse ka lühiajalisi õppe- ja teadustööga seotud välisreise (sh raamatukogus töötamine, labori kasutamine, loengu arendamine, töö kraaditöö juhendajaga, välistöödel osalemine, konsultatsioonid), kui välisvisiit on TTK jaoks prioriteetne.

TTK noorõppejõud esitasid 2010/11. õa Dora stipendiumitele 5 nõuetele vastavat taotlust, mis kõik rahuldati:
Tarvo Mill osales Itaalias, Trento linnas toimuval workshopil “3D Virtual Reconstruction and Visualization of Complex“ 02.-05.03.
Annika Koitmäe osaleb Cambridge’i Ülikooli materjaliõppe rahvusvahelisel sümpoosiumil ja sellele eelneval lühikursusel 05.-08.04.
Merje Beilmann osaleb Texprocess 2011 foorumil Frankfurt’is 23.-27.05.
Leena Paap ja Anti Hamburg osalevad üritusel “9th Nordic Symposium on Building Physics” Tamperes 29.05-02.06.

DoRa programmi elluviijaks on kõrghariduse arenduskeskus Sihtasutuses Archimedes. Programmi viiakse ellu Euroopa Liidu ning Eesti riigi toel. Lähem info programmi kohta http://archimedes.ee/amk/index.php?leht=155 (Ülevaate tegi Marta Mugur)


  • Jaga: