Prindi

e-õppe seminar tõstatas olulisi põhimõttelisi küsimusi07.05.2010

05.05.2010 toimus e-õppe keskuses seminar „Trendid e-õppes“. Juttu tuli viimaste aastate arengutest veebimaailmas ja e-õppes. Seminaril arutlesid õppejõud ja üliõpilased, kas ja kuidas väljenduvad nimetatud arengud igapäevases õppimises ja õpetamises.Haridustehnoloog Egle Krulli modereerimisel räägiti mõistetest web 2.0, sotsiaalne tarkvara jms. Arutleti, millal kasutada erinevaid õpetamismudeleid, millised on erinevate tehniliste lahenduste plussid ja miinused. Arutelu alustuseks sai kuulata 7aastase rübliku ootusi koolile ja õpetajale. Poiss küsis, kuidas sa valmistad mind ette tulevaseks eluks? Kas õpetaja on kursis kõigega, mida moodne tehnoloogia pakub? Lõik pakkus erinevaid tõlgendusi, kelle poole poiss pöördus, kas õpetaja või otse interneti poole, et kas internet ongi see õpetaja, keda poiss vajab?

Üliõpilased on seisukohal, et õpetajad peavad topelt kõigega kursis olema, aga samas on ebatervislik liiga palju aega arvuti taga olla. Veebitehnoloogia ülikiire areng viimasel aastakümnel on mõjutanud ühiskonda, suhteid ja õppimist. Kui Web 1.0 eesmärk oli infot jagada, siis Web 2.0 toetab pigem kahesuunalist kommunikatsioonimudelit, mis võimaldab anda tagasisidet veebilehe loojale. Kodulehe loomine on täna lihtne ja intuitiivne. Nüüd saavad kõik ise selle loojad olla! Tekkinud on võrguühiskond, ühiselt veebis loodavat teadmust nimetatakse kollektiivseks intelligentsiks. Samas võib see internetiseerimine viia olukorrani, kus tudengid ei suuda klassiruumis omavahel enam koostööd teha, kadumas on inimlik suhtlemisoskus. Teine arvamus on, et ka veeb võimaldab koostööd teha ja igaüks leiab selles oma rolli.
Samuti kõlas seisukoht, et e-õpe ei tohi olla klassitöö asemel, sest me ei ela virtuaalses, vaid reaalses maailmas. Kas õppejõu roll on muutunud? Õppejõud kui tuutor-juhendaja, mitte boss. Õppimine on inimese enda aktiivne tegevus. Üliõpilased ootavad ikkagi mentori rolli õppejõult ja kombineeritud õpet.

Seminari lõpus tutvustasid haridustehnoloogid veel kahte põnevat sotsiaalse tarkvara vahendit: meie kooli Mahara keskkonda ja sotsiaalset järjehoidjat Delicious.


  • Jaga: