Prindi

e-õppest19.11.2012

Üliõpilased ja lektor Anneli Ramjalg e-õppest
Ehitusteaduskonna hoonete ehituse III kursuse üliõpilased koostavad õppeaines „Ehituskorraldus ja juhtimine“ SWOT analüüsi, mille eesmärk on analüüsida põhjalikult ehitusteaduskonnas toimuvat ning vaadeldakse ka TTKd kui tervikut.Järgnevalt on välja toodud üliõpilaste mõtted, mis toetavad e-kursuste/e-õppe vajalikkust:
• Eriti kaugõppijale on oluline, et virtuaalkeskkond sisaldaks lisaks õpitavale kirjandusele ka õppejõu videoloenguid, sest otsekontakte õppejõuga on loetud arv. Tunnid, mil õppejõud on koos tudengitega, peaks jääma aruteluks, mitte esmaseks tutvumiseks uue aineosaga. Loomulikult on tudengi kohustus endale kodus õppimisega asjad selgeks teha, kuid kooli ülesanne on luua vastav keskkond, mis seda võimaldab.
• Osades ainetes on e-õpe äärmiselt hästi organiseeritud. Kuid samas on aineid, kus e-õpet ei ole või on info seal nii ära peidetud, et osa infot jääbki leidmata.
• Ehitusteaduskonnas on õppejõude, kelle õppemetoodika võimaldab regulaarselt teemas sees olla ja kursuse läbida materjale uurides ning sooritades interaktiivseid teste e-kursusel ilma, et koduste tööde tegemisse jääks vahepeal valgusaasta pikkune paus – lühidalt, väga hea e-kursus. Väga hea on ka Britt Petjärve saksa keele kursus.
• Kui kõikide ainete e-õpe oleks ülesehitatud samadel alustel nagu näiteks „Ehituse organiseerimine“, „Tehnoloogia II“, „Ehituskorraldus ja juhtimine“, siis oleks see uuenduslik, mille olemasolu oleks suureks konkurentsieeliseks ja head inseneriõpet toetavaks komponendiks.
• Seda õnnestuks ka uute üliõpilaste leidmiseks kasutada. Sobiks ju tunnuslause: „Tallinna Tehnikakõrgkool on alati lähedal“. Tänasele üliõpilaskandidaadile tähendab lähedus seda, et veebikeskkonnast leiab õppetööks vajalikud materjalid.


  • Jaga: