Prindi

EETEL pidas sügiskonverentsi esmakordselt TTKs29.11.2012

2012. aastast on Tallinna Tehnikakõrgkool Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu (EETEL) liige.

29.11.2012 toimus TTKs esimest korda EETELi traditsiooniline sügiskonverents ja üldkoosolek, millel oli üle saja osavõtja.

EETELi üheks kõige olulisemaks eesmärgiks on oma liikmete ühiste majanduslike huvide kaitse ja elektritööde ettevõtjaile soodsa ettevõtluskeskkonna loomine, samuti eri- ja ärialase kompetentsuse arendamine ning valdkonna professionaalse taseme hoidmine.
Liit ühendab 104 Eesti ettevõtet, kes esindavad elektrivaldkonna tootjaid, projekteerijad, paigaldajad, hulgimüüjad jt. EETELi liikmed annavad tööd rohkem kui 4000 tuhandele inimesele, liidu ettevõtete kogukäive ületab 930 miljonit eurot.
Konverentsi alguse juhatasid sisse EETELi tegevdirektor Are Veski ja TTK rektor Enno Lend, kes pöördus külaliste poole tervituse ja ülevaatega kõrgkooli peamistest tegevustest.
Mehaanikateaduskonna elektritehnika õppetooli hoidja René Nukki tutvustas uut elektritehnika õppekava ja andis ülevaate sellest, mis tehtud, mis teoksil ja millised on tulevikuplaanid seoses elektritehnika erialaga.
Väliskeskkonnast ja Eesti majanduse arengust lähiaastatel rääkis Eesti Panga rahapoliitika ja välismajanduse allosakonna juhataja Peeter Luikmel.
Üks peamistest konverentsiteemadest oli võrguelektrikute täiendkoolitus. Selle raames võtsid sõna Timo Talvitie Täiskasvanute Koolituskeskusest ja töökeskkonnajuht Vladislav Aunapuu Elektrilevi OÜ-st.
Üldkoosoleku võtmeteemadeks olid liidu strateegilised eesmärgid perioodil 2013-2015 ja tegevusplaan ning eelarve aastaks 2013. (ülevaate tegi René Nukki)


  • Jaga: