Prindi

Ehitusfüüsika infopäev käsitles korterelamute renoveerimise küsimusi24.03.2011

TTKs toimus 23.03.2011 ehitusfüüsika infopäev „ Probleemid ja võimalused korterelamute renoveerimisel“, mis oli suunatud nii korteriühistute esindajatele kui ka korterelamute renoveerimisega tegelevatele ehitusinseneridele, energiaaudiitoritele, üliõpilastele ja teemast huvitatud inimestele.Päeva juhatas sisse ehitusteaduskonna dekaan Jüri Tamm ja järgnevalt said sõna Anti Hamburg, Leena Paap ning Pille Hamburg. Päeva esimese poole ettekannetes kõneldi korterelamute sisekliima tagamisega seonduvatest probleemidest ja võimalustest ning välispiirete soojus- ja niiskustehnilistest omadustest. Pärast kohvipausi jätkati sellistel teemadel nagu hoonete energiatõhusus ning renoveerimislahenduste ehitusökonoomiline analüüs.

Seminaril kajastati ka Tallinna Tehnikakõrgkooli poolt läbiviidud „Renoveeritud ja vähemalt üks aasta ekspluatatsioonis olnud korterelamute ehitusfüüsikaline olukord“ uuringu tulemusi.
(ülevaate tegi Leena Paap)


  • Jaga: