Prindi

Ehitusteaduskonna dekaani abi osales Austrias, rahvusvahelisel seminaril, kus arutluse all olid elukestva õppega (life-long-learning) seotud probleemid21.10.2007

Ehitusteaduskonna dekaani abi Peeter Maimik osales Austrias, Viini-lähedases väikelinnas Sankt Pöltenis korraldatud rahvusvahelisel seminaril, kus arutluse all olid elukestva õppega (life-long-learning) seotud probleemid. Kaasaajal ei piisa enam elementaarsest lugemis- ja arvutamisoskusest, millega veel meie vanavanemad hakkama said, vaid aeg nõuab läbi elu kestvat õppimist ja enesetäiendust. Elukestev õpe tähendab seda, et ka väga kõrgesse ikka jõudes peab inimesel olema õigus midagi uut teada saada või uusi pädevusi omandada, kui ta seda vaid soovib. Alus sellisele suhtumisele pannakse koolis.Euroopa Liidu liikmesriigid on üle ehitamas infoühiskonda, kus arvutioskus on juba muutunud enamuse noorte eurooplaste põhioskuseks. Sellega kaasnevad sellised võtmeoskused, nagu koostegutsemine, loovus, multidistsiplinaarsus, kohanemisvõimelisus, kultuuridevaheline suhtlemine ja ühine ülesannete lahendamine projektitöö keskkonnas. Koostööd hariduse valdkonnas teevad avalik sektor, erasektor ja kolmas sektor ehk mittetulundusühingud. Haridustöötajad teavad, et Soomes peetakse täiskasvanute õpet vähemalt niisama tähtsaks kui laste ja noorte õpet, nüüd võis veenduda, et samasugune suhtumine on ka Austrias. Näiteks toimus seminar täiskasvanute koolituskeskuses, kus olid loodud kõik tingimused täiendõppeks – suuremad ja väiksemad auditooriumid ja tööruumid, raamatukogu, odav kohvik-söökla, paar korrust hotelliruume jne, ning selliste koolituskeskustega on kaetud kõik Austria maakonnad. Võib vaid loota, et Eestiski täiskasvanute õppele senisest suuremat tähelepanu hakatakse pöörama.


  • Jaga: