Prindi

Ehitusteaduskonna ehitusmaterjalide labori sisseseade täiendamine10.02.2012

Meetme „Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine“  raames soetati, paigaldati ja  häälestati ehitusteaduskonna ehitusmaterjalide laboris jõuraam, mida rakendatakse õppetöö ja teadus-arendustegevuse läbiviimiseks 2012/2013 õppeaastal.Jõuraam toetab teoreetilist õpet. Seadme abil selgitatakse üliõpilastele, kuidas käituvad konstruktsioonid reaalses elus erinevates koormusolukordades.
Arendustööde juures täiustab jõuraam kooli poolt läbiviidavate eksperimentaaluuringute võimalusi ning annab sisendi üliõpilaste kursuseprojektidesse ja lõputöödesse.


  • Jaga: