Prindi

Elektritehnika õppekava tihendab koostööd Tallinna Polütehnikumiga26.09.2012

Tallinna Polütehnikum ja Tallinna Tehnikakõrgkool kirjutasid 20.09.2012 alla koostöölepingu lisale, mis on hea tahte märgiks kahe õppeasutuse soovist omavahelist koostööd veelgi tihendada.

Sõlmitud lepingu lisa käsitleb eeskätt sellest sügisest avatud elektritehnika õppekava raames läbiviidavat koostööd. Peamisteks punktideks on vastastikune õppelaboratooriumide kasutamine, samuti koostöö õppejõudude osas. Lepiti ka kokku eelisvastuvõtutingimused Tallinna Polütehnikumi neile lõpetanutele, kes soovivad asuda õppima elektritehnika õppekaval TTKs. Tallinna Polütehnikum väljastab neile tublidele lõpetajatele soovituskirja.

Koostöölepingu lisale kirjutasid alla Tallinna Polütehnikumi direktor Kalle Sammal ja TTK rektor Enno Lend.

Loe lisa:

http://www.innove.ee/et/kutseharidus/uudised/44/polytehnikum


  • Jaga: