Prindi

Entretechi töökohtumine viis projekti oluliselt edasi17.06.2013

Tallinna Tehnikakõrgkoolis toimus 05.-09.06.2013 rahvusvahelise ettevõtlusõppe projekti Entretech kolmas töökohtumine, mille eesmärgiks oli välja töötada neljast põhiainest koosnev ettevõtlusõppe moodul tehnikaaladel õppivatele õpilastele, mida hakatakse partnerkoolides rakendama 2013. a sügisest.Lepiti kokku moodulite mahus (195 tundi), kontakttundide, iseseisva töö ja praktilise töö osakaalus, aineprogrammides, omandatavates kompetentsides ja hindamismeetodites. TTK õppejõududest osalesid mooduli loomises Marge Täks ja Martin Toding. Lisaks kuulusid töörühma Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli esindajad Indrek Alekõrs ja Leene Soekov, tehnikaerialade õppejõud Peter Binder ja Josef Knauder Austria Klagenfurti Kõrgemast Tehnikakoolist ning Rainer Straube ja Claudia Wussow Saksamaal asuvast Königs-Wusterhauseni Tehnoloogia- ja Kutsehariduskeskusest.
Töö tulemusena valmivad moodulid saksa, eesti ja inglise keeles. Nendele lisandub pilootvooru kvaliteedianalüüs. Projekti eesmärgiks on edendada ettevõtluse ja ettevõtlikkusega seotud oskusi inseneeriaerialade (üli)õpilastel. Mooduli läbinud õppijal valmib ainete jooksul isikliku arengu portfoolio, mille kaudu on kergem otsustada, kas tulevikus oleks potentsiaali alustada ettevõtlusega või tegutseda ettevõttes pigem spetsialisti või mõnel muul ametikohal. (Ülevaate tegi Triin Thalheim).


  • Jaga: