Prindi

Erasmus programmi 20. aastapäevale pühendatud konverents05.10.2007

Portugali teadus-, tehnoloogia- ja kõrgharidusministeeriumi eestvedamisel ja koostöös Euroopa Komisjoniga viidi oktoobri esimestel päevadel Lissabonis läbi Erasmus programmi 20. aastapäevale pühendatud konverents, millel osales rahvusvahelise suhete juht Viktoria Toomik.Ürituse käigus tähistati programmi olemasolu (1987 – 2007) ja kuulutati ametlikult välja Erasmus uus faas aastateks 2007 – 2013. Kahe viimase aastakümne vältel on tudengite rahvusvaheline mobiilsus olnud üheks aluseks ühtse Euroopa kujundamisel. Konverentsi eesmärgiks oligi tunnustada ja esile tõsta programmis osalenud kõrgkoolide, töötajate, õppejõudude ja tudengite panust Euroopa arengusse. TTK on Erasmus programmis osalenud alates 1998/1999. õppeaastast nagu valdav osa Eesti kõrgkoole. Käesolevast õppeaastast alates on TTK-l Euroopa Komisjoni väljastatud Laiendatud Harta alusel õigus osaleda programmi uues faasis, mis kestab kuni 2013. aasta lõpuni. Erasmus programmi uus faas võimaldab tudengitel õppida väliskõrgkoolis või läbida praktika välisettevõttes. Erasmuses osalevate kõrgkoolide õppejõududel on võimalik saada toetust loengute läbiviimiseks välismaal. Programmi uue faasiga avati uks ka kõrgkoolide administratiivtöötajaile, kellel avanes võimalus end erialaselt rahvusvahelisel tasemel koolitada.


  • Jaga: