Prindi

Esimene logistikavaldkonna vilistlaste seminar B2BLOCO21.05.2010

Baltic- to- Balkan network for logistics competence B2B LOCO Projekt on 16 partneri koostööprojekt ja keskendub logistikavaldkonna õppekavade lõpetajatele. Projekt hõlmab riike Baltimaadest Balkanini ja selle eesmärgiks on rajada toimiv logistikakompetentsi võrgustik.B2B LOCO-st tegevuste eesmärgiks on luua e-keskkond, kus vahetatakse teadmisi, parimaid tegevusviise, uusi tehnoloogiaid ja lahendusi logistika valdkonnas. Uueks väljakutseks on oluliselt suurendada väikeste/keskmiste ettevõtete osalust EL raamprogrammi (teadus-ja arendustegevus) projektides, demonstreerides ja aktiivselt toetades eelmiste ja praeguste teadus- ja arendusprojektide majandus/äritegevuse edendamisele orienteeritud tulemusi. (http://www.b2bloco.eu/ ) Projekti raames luuakse 9 partnerülikooli baasil laialdane vilistlaste võrgustik ja suhtluskeskkond, mis võimaldab vahetada informatsiooni ja pakkuda eksperthinnanguid. TTK transpordi ja logistika eriala lõpetanud on oodatud liituma B2B LOCO vilistlaste võrgustikuga. (http://fp7.tsi.lv/en/ )
20.05.2010 toimunud seminaril tutvustas EL teaduse 7. raamprogrammi Mari Habicht Archimedese Sihtasutuse Teaduskoostöökeskusest, kes keskendus eelkõige transpordivaldkonda puudutavatele teemadele ja toetustele. TTK õppeprorektor Enno Lend andis ülevaate B2BLOCO projektist – võrgustikust ja liitumisest. EAS ekspordi divisjoni kliendihaldur Siiri Sänn selgitas, millised võimalused on väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel saada eksporditoetust EL Fondidelt. Esimesena soovitas Sänn olla iseenda vastu aus ja tulla nõustamisele. EAS innovatsiooni divisjoni arenduskonsultant Tiina Kalju kõneles, kuidas luua sidet kõrgkoolide ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete vahel. Ta rõhutas eriti koostöövajadust kõrgkoolide ja ettevõtete ning ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide vahel. Kalju märksõnadeks olid innovatsioon, tootearendus ja kõrgtehnoloogia. Ülemiste ettevõtlusinkubaatori juhataja Mart Bauer selgitas, kuidas koostada väikeettevõtte ärimudel ühel lehel. Väikeettevõtte strateegia saab lahti kirjutada 1-2 A4 lehel ja see peab sisaldama nõudluse kirjeldust, lahenduse kirjeldust, turgu ja konkurentsi, juhtkonda ja personali, finantse ja ärimudelit (1 slaid).


  • Jaga: