Prindi

Esita oma töö üliõpilaste teadustööde riiklikule konkursile18.09.2013

Sihtasutus Eesti Teadusagentuur ja Haridus- ja teadusministeerium kuulutavad välja üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi 2013. Tööde esitamise tähtaeg on 15. oktoobril 2013! Töö esitamiseks tuleb võtta ühendust oma juhendajaga.

Töid saab esitada kolmes kategoorias:
1) rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe üliõpilaste teadustööd;
2) magistriõppe üliõpilaste teadustööd;
3) doktoriõppe üliõpilaste teadustööd
ja neljas valdkonnas:
1) bio- ja keskkonnateadused;
2) ühiskonnateadused ja kultuur;
3) terviseuuringud;
4) loodusteadused ja tehnika.
Konkursile saadetav teadustöö peab olema valminud 2012. või 2013. kalendriaastal.
Konkursitööde ja kõigi nõutavate dokumentide esitamine toimub elektrooniliselt veebilehe www.etag.ee/konkursid kaudu.
Lisaks teadustööle on konkursil osalemiseks vaja esitada järgmised dokumendid:
1) töö autori(te) CV,
2) koopia ülikooli lõpudiplomist või tõend ülikoolis õppimise kohta,
3) juhendaja arvamus ,
4) töö autori(te) passi või ID kaardi koopia.
Preemiad antakse eraldi välja kõigis valdkondades ja kategooriates. Konkursi preemiafond on 61 980 eurot, preemiate suurused tasemekategooriates on järgmiselt:
1) rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe üliõpilaste teadustööd (I preemia 960 eurot, II preemia 650 eurot, III preemia 320 eurot);
2) magistriõppe üliõpilaste teadustööd (I preemia 1600 eurot, II preemia 1300 eurot, III preemia 700 eurot);
3) doktoriõppe üliõpilaste teadustööd (I preemia 1600 eurot, II preemia 1300 eurot, III preemia 700 eurot).
Lisaks antakse välja kaks valdkondade- ja tasemekategooriateülest peaauhinda (a’ 3600 eurot).
Lisainfo ja kontakt
Detailsem teave konkursi ja osalemistingimuste kohta veebis aadressil:
http://www.etag.ee/teaduse-populariseerimine-2/uliopilaste-teadustoode-konkurss/.


  • Jaga: