Prindi

Ettevõtlusseminar keskendus elektriautodele07.10.2011

05.10.2011 toimus TTKs ettevõtlusseminar „Roheline transport kui ettevõtlusvõimalus“, mis keskendus elektriautode valdkonnale. TTK on kõrgkooli tulevikusuundades võtnud oluliseks sihiks olla elektriautode alase kompetentsi arendamise ja sõltumatute uuringute ning eksperimentide eestvedaja Eestis.

Seminari raames otsiti vastust, milliseid ettevõtlusalaseid võimalusi pakub rohelise transpordi sh elektriautode tekkimine Eesti teedele. Väliskülalised ühest Hollandi innovatsiooni ja tehnoloogiauuringutega tegelevast ettevõttest rääkisid oma avastusest seoses uudse sõidukite toitesüsteemi väljaarendamisega. Elektriautodest ja nendega kaasnevatest ettevõtlusvõimalustest andis ülevaate Kitty Kubo Eesti Arengufondist. Kristjan Maruste Formula Studenti tiimist rääkis elektrivormeli võimalikust tulevikust.

Ajujahti kui Eesti suurimast ettevõtluskonkurssi tutvustas konkursi projektijuht Annika Toit, kes kutsus üliõpilasi aktiivselt oma äriideed konkursile esitama.


  • Jaga: