Prindi

EURASHE kõrghariduskonverents keskendus teadmuse kolmnurgale17.05.2013

09.-10.05.2013 toimus Horvaatias Euroopa kõrgharidusasutusi ühendava organisatsiooni EURASHE ja võrgustiku UASnet ühiskonverents, mille keskmes olid kõrghariduse tulevikusuunad aastaks 2020.EURASHE võrgustikku kuulub 1400 kõrgkooli 40 riigist. Konverentsi fookuses oli teadmuskolmnurga mõiste ja kuidas ühendada toimivaks tervikuks rakenduslik kõrgharidus, innovatsioon ja tööhõive. Samas toimusid ka UASnet võrgustiku projekti HAPHE (rakendusliku kõrghariduse harmoniseerimine) töökoosolekud, kust võtab partnerina osa ka Tallinna Tehnikakõrgkool.

Eurashe visiooniga tuleviku kõrghariduses saate tutvuda siin:
http://www.eurashe.eu/wp-content/uploads/2012/05/EURASHE_overarching_policy_paper_April2012.pdf


  • Jaga: