Prindi

Euroopa rakenduskõrgkoolide ekspertide tähelepanu keskmes oli personaliarendus27.11.2009

TTKs toimus 26.-27.11.2009 Euroopa rakenduskõrgkoolide koostöövõrgustiku (UASNET) ekspertide kohtumine, kus osalesid Taani, Soome, Leedu, Hollandi, Portugali, Šveitsi ja Eesti eksperdid. Eesti koostöö võrgustikuga algas juba 2005. a. Euroopa rakenduskõrgkoolide eksperdid käsitlesid personaliarendamise küsimusi, mis on aktuaalsed mitte ainult Eestis vaid kogu Euroopas.

Kolmes töötoas olid arutusel personalijuhtimise erinevad aspektid. Kõigepealt rakenduskõrgkoolide uuringuid puudutava personalijuhtimise-strateegia süsteem ja mõned erinõuded, mis käsitlevad uurimistöö organiseerimist kõrgkoolis riiklikul tasemel. Näiteks teadus-arendus- ja õppetöö ühitamine, kus rakenduskõrgkooli õppejõud praktiseerib ettevõtluses, saab sealt praktilise kogemuse, lisab sellele teoreetilise tausta ja annab teadmised üliõpilastele edasi.

Teiseks oli kõne all personaliarendamise strateegia aspektid/kriteeriumid kõrgkooli juhtkonna ja teaduskonna tasemel. Kolmandas õpitoas jõuti juba noore õppejõu karjäärialase portfoolio arengu printsiipide rakendamiseni rakenduskõrgkoolis. Mis on need motivaatorid, mis panevad noore edasi arenema, kas raha, kuulsus või enda akadeemiline teostamine?

Eksperdid tutvusid ka TTK teaduskondade laboritega ja külastasid Mustamäel IT-Kolledžit, kus kolledži rektor Kalle Tammemäe tutvustas kõrgkooli ja selle arengut.


  • Jaga: