Prindi

Fookuses oli jalakäija liiklusohutus linnakeskkonnas10.05.2013

Tehnosiirdekeskuse ja transporditeaduskonna autonduse õppetooli korraldusel toimus 09.05.2013 liiklusohutuse infopäev, mis otsis vastuseid küsimusele, miks toimuvad liiklusõnnetused jalakäijatega. Infopäevale olid oodatud eelkõige omavalitsuste esindajad.

Liikluskultuurist ja liiklusohutusest 2012. a rääkis Villu Vane Maanteeametist. Vane tõdes, et muutunud on nii sõidukid, keskkond kui liikleja käitumine. Eelmiste aastatega võrreldes on olukord läinud paremaks, kahjuks ei saa seda öelda aga jalakäijate osas.. Eelmisel aastal hukkus Eestis liikluses 87 inimest, kellest 30 olid jalakäijad. Euroopa statistikas väljendatakse hukkunute arvu miljoni inimese kohta. Eestis oli see näitaja 2012. a 65, EL keskmine näitaja oli selles osas 55.

Liiklusõnnetustega seotud riskifaktoritest rääkis Erik Ernits Liikluskindlustuse Fondist, Soome olukorrast ja kogemustest jalakäijate ohutuse tagamisel tegi ülevaate Sirpa Ojansuu Hämeen Ammatikorkeakoulust. Infopäeval käsitleti veel Tartu, Pärnu, Haapsalu, Tallinna ja Harjumaa kergliikluse olukorda ja võimalusi. TTK üliõpilane Kauri Karjus analüüsis Tallinna Kristiine linnaosa ülekäiguradade kvaliteedi ja kvantiteeti.

Tallinna Tehnikaülikooli prof Dago Antov püstitas küsimuse, kuidas ikkagi hinnata ja mõõta liiklusohutust ning arutles selle üle, millist sõnumit kannab jalakäija jaoks ülekäigurada. Antovilt paluti ka võtta kokku infopäeval nähtu-kuuldu. Oma lõppsõnas pani ta kuulajatele südamele, et ilma olukorda auditeerimata ei ole mõistlik midagi planeerima hakata. Teisisõnu tuleb igal omavalitsusel kõigepealt märgata ja seejärel ära hinnata, millised on nende haldusterritooriumil liiklusohutusega seotud probleemid ning sealt edasi võtta päevakorda nende lahendamine. Infopäeva korraldajad loodavad väga, et see sõnum jõuab ka kõikidesse kohalikesse omavalitsustesse, kes peavad hea seisma selle eest, et nende territooriumil oleks tagatud turvaline ja ohutu liiklemine.


  • Jaga: