Prindi

Geodeesia labori sisseseade täiendamine19.04.2011

Meetme „Rakenduskõrgharidusõppe ja õppeinfrastruktuuri kaasajastamine“ raames on geodeesia laboratooriumisse soetatud „Trimble“ GNSS vastuvõtjate komplekt ja 10 kaasaegset „Trimble“ elektrontahhümeetrit M3 ja S3.Nimetatud instrumente hakkavad õppetöös kasutama eelkõige rakendusgeodeesia eriala üliõpilased, aga ka hoonete ehituse, teedeehituse ja tehnoökoloogia erialade üliõpilased. Projekti kogumaksumuseks on 82 331 eurot ja seda rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist. Projekti aitas läbi viia Innopolis Konsultatsioonid AS.


  • Jaga: