Prindi

Haridusministeerium registreeris TTK elektritehnika õppekava10.01.2012

Haridus- ja teadusministeerium registreeris 10.01.2012 Tallinna Tehnikakõrgkooli koostatud elektritehnika õppekava, mis kuulub tehnika, tootmise ja tehnoloogia õppekavagruppi.Õppekava võimaldab omandada rakenduskõrghariduse kvalifikatsiooniraamistiku 6. tasemele vastavalt. Õppekava koosneb moodulitest: humanitaarained 15 EAP; reaalained ja graafika 33 EAP, majandusained ja juhtimine 19 EAP; eriala alusained 31 EAP; elektritehnika ja automaatika 50 EAP; projekteerimine 22 EAP; praktikad 36 EAP; tööelu 19 EAP ja lõputöö 15 EAP.
Õppekava loomist toetas Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit ja Tallinna Polütehnikum. Õppekava ettevalmistamisel kasutati Tallinna Polütehnikumi kolleegide abi ja tuge.


  • Jaga: