Prindi

Heida läbi kivi pilk 460 miljoni aasta taha!11.10.2013

Teisipäeviti kuni aasta lõpuni on TTK geoloogia laboris (ruum 113) avatud suvisel välitööperioodil kogunenud näidistest väljapanek PIIRID PAES. Näitusega saab tutvuda kella 10.00 – 16.00. Tule ja heida pilk kivisse maetud maailma, 420 – 460 miljoni aastat tagasi toimunud sündmusi jälgima.

Geoloogias on üks põhiprobleeme kivimkehade (stratoonide) piirid, eriti kõrget järku ajalised piirid nagu ordoviitsiumi ja siluri ladestu piir, suurte settimistsüklite piirid, millega reeglina on kaasnenud ka lüngad settimises, kihtide ruumiline väljakiildumine ja põiksuse kujunemine. Sellised piirid on paes väljendunud katkestuspindadena – kunagise kõvastunud, sageli kivistunud merepõhja noorema settekihi alla mattunud pealispinnana, millel rohkesti kaevuvate organismide elutegevuse jälgi.
Paremad palad pärinevad Pandivere põhjaservalt Inju paemurrust ja Saaremaalt Selgase karjäärist.
Võime kindlalt väita:
ka kivis on elu
ja mõtiskelu.
Kivis on võlu
ja valu.
Kivis on ootus
ja lootus,
põlvkondade vaev,
õigluse viha ja raev.
Kivis on kutse
ja väljakutse.
Vaadates kivile silma
näed igavikulist ilma.
/Rein Einasto, paevana/


  • Jaga: