Prindi

HEUREKA konverentsil tutvustas oma magistritööd ühingu asutajaliige28.04.2010

TTK üliõpilaste teaduslik-tehniline ühing HEUREKA korraldas 28.04.2010 e-õppekeskuses teadustööde esitluspäeva, mille kavas oli kokku 6 ettekannet, neist 2 referaati oli juba varem ette kantud.

HEUREKA juhatuse esimees Karl Pütsep kutsus ühinguga ühinema, sest teadustööd tehes saab hulgaliselt kogemusi nii töö vormistamisel, suhtlemisel kui selle ettekandmisel.

Esimesena sai sõna HEUREKA asutajaliige Anneli Alt, kes lõpetas 2004.a TTK ja on pärast tööperioodi Roxoris ja magistritööd Tallinna Ülikoolis, asunud tööle ehitusteaduskonnas õppejõuna. Anneli tutvustas oma magistritööd „Karjääriplaneerimise seos karjäärialase tunnetatud võimekuse, töökontrollikeskme ja otsustusstiilidega TTK tudengite näitel“. Kokku küsitles ta 122 ehitusteaduskonna tudengit, neist 18% naised, 53% omas töökohta, ja 45% oli erialane töökoht. Töö tulemusena saab öelda, et 70% küsitletutest ei planeeri oma tööalast karjääri ette. 10% planeerib 5 aastat ja 20% rohkem kui 5 aastat. Küsitletute seas oli ka hulgaliselt neid, kes planeerisid pärast lõpetamist edasi õppida. Anneli ettepanek on moodustada kõrgkoolis karjääriplaneerimise keskus, kus üliõpilased saaksid abi nõustajatelt ja psühholoogidelt.

Viljar Käämer (TEI-41) tutvustas oma referaati „TYPAR- Fiberweb’i kaubamärk“, mis käsitles geotekstiile ja Triin Kingsepp (TÖ-41) andis ülevaate referaadist „Põhjavett ohustavad keskkonnategurid Kirde-Eestis“.

Signe Grabbi ja Aleksandra Zlatoustova (TÖ-41) tutvustasid oma uurimisööd „Tarbija käitumine – kasutatud patareidega ümberkäimine ja teadlikkus“. EES-Ringlusega koostöös tehtud tarbijakäitumise uuring võimaldas kahe aasta lõikes võrrelda inimeste teadlikkust ja käitumist kasutatud patareidega käitumisel. Teadlikkus on küsitletutel tõusnud, aga initsiatiiv patareide äraandmisel langenud. Kasvanud on nende inimeste arv, kes küll teavad, et õige on ära anda, aga ikkagi viskavad prügikasti. Uuringu eesmärk oli kuue linna kauplustest juhuvaliku teel valitud inimeste teadlikkuse tõstmine, et ennetada jäätmete tekkimist ja toetada säästlikku suhtumist keskkonda.

Parimaid ootab sügisel ees preemiareis esialgsetel andmetel Peterburi.


  • Jaga: