Prindi

Heureka uurimustööde esitlusel olid esindatud kolme teaduskonna üliõpilaste tööd26.04.2012

25.04.2012 toimus ÜTTÜ Heureka uurimus- ja teadustööde esitlus, millel kanti ette 7 tööd. Samas tutvustasid oma lepingulisi töid ka TTK teadus-, arendus- ja loometegevusega seotud parimate lepinguliste tööde 2011. aasta kolm nominenti.Tuuli Kärdi (KTD 81) viis läbi töömeetodite ja standardaegade uuringu SSD 5PRO süsteemis naiste rinnahoidja mudeli alusel. Aili Kingi (DT 81) töö hõlmas firmalt Linette Retail OÜ drapeeringuga ujumis- ja päevitusriiete kavandamist, lõigete konstrueerimist ning toote ettevalmistamist tootmiseks. Töö tulemusena läks üks päevitusriiete komplekt Kerli-Kerlin tootmisesse. Siiri Oden (DT 81) konstrueeris vateeritud naistemantli, mis läks ASis Ilves Extra tootmisesse. Martin Veltmann (TEI 61) tegi ülevaate Eestis valmistatud ja kasutatud tee-ehitus- ja maaparandusmasinatest, et propageerida Eesti toodangut. Meelis Joonsaare (TEI 81) töö käsitles Uus-Maailma piirkonna liikluse rahustamist Väike-Ameerika tänava näitel, et jõuda TTK üliõpilaste ohutu jalgrattaliikluseni kõrgkooli ja üliõpilaselamu vahel. Toomas Tammeri (MI 81) töö oli lõikeriistade taastamisest ja käsitles dünaamilist freesimist. Kuna ta ise viibib Saksamaal, siis andis ülevaate juhendaja Janis Piiritalo. Klaasijäätmete taaskasutamise võimalusi Eestis käsitles Kristel Rebane (KTI 81), kes pakkus klaasile välja rakenduse klaasbetooni näol.
Tehnosiirdekeskuse juhataja Oliver Kallas ütles lepingulisi töid sisse juhatades, et kõrgkoolis tehakse kümneid töid, mis on tingitud ettevõtete vajadusest ja arvestades TTK kompetentse.
Professor Priit Vilba andis ülevaate kohalike mineraalmaterjalide kasutamisest teedeehituses, töö tellija oli Maanteeamet. Välja on ehitatud teekonstruktsioonidel katselabor, kus graniit- ja paekivikillustikule toimib reaalne koormus, mis toob välja reaalsed muutused. Teema ei ole ammendunud, katsed jätkuvad. Tegemist oli meeskonnatööga, kus osalesid ka üliõpilased. Üliõpilased osalesid ka Sven Sillamäe presenteeritud metsateede seireprogrammi uuringus, mis käsitles kohalike tee-ehitusmaterjalide ning geosünteetide kasutamist metsateede rajamisel. Uuringu tellija oli RMK. Professor Toomas Pihl testis suitsutorude vastupidavust edaspidise arenduse eesmärgil firmale SKAMET OÜ.
(ülevaate tegi avalikkussuhete juht Malle Jürves)


  • Jaga: