Prindi

II Projektijuhi Päev – 4. november Tallinna Tehnikakõrgkoolis22.09.2010

4. novembril toimub Tallinna Tehnikakõrgkoolis II Projektijuhi Päev. Päeva läbivaks teemaks on Ehitusinfo Modelleerimine (BIM), mis on hetkel üha enam aktuaalsust koguv teema nii rahvusvaheliselt kui ka Eestis.

 

MTÜ Eesti Timmitud Ehituse Tugirühm (MTÜ ETET), asutatud aastal 2009, koos oma liikmeskonnaga on endale kohustuseks võtnud kaasaegsete ehitus- ja juhtimisalaste kontseptsioonide tutvustamise Eestis. Selleks korraldatakse koolitusi ja konverentse. Üheks selliseks ning loodetavasti traditsiooniks muutuvaks ürituseks on Projektijuhi Päev Tallinna Tehnikakõrgkoolis. I Projektijuhi Päev toimus aastal 2009, kus osales ligi 150 inimest. Päeva põhiettekandja oli tunnustatud ehitusjuhtimise professor Lauri Koskela Salfordi Ülikoolist Inglismaalt. Teised ettekanded kajastasid ehituse projektijuhtimise kitsaskohti Eesti näidetel. 

4. novembril toimub Tallinna Tehnikakõrgkoolis II Projektijuhi Päev. Päeva läbivaks teemaks on Ehitusinfo Modelleerimine (BIM), mis on hetkel üha enam aktuaalsust koguv teema nii rahvusvaheliselt kui ka Eestis. MTÜ ETET tahab seekord avada Ehitusinfo Modelleerimise kontseptsiooni projektijuhtide jaoks: millised on eelised ja takistused Ehitusinfo Modelleerimise rakendamisel. Teemat käsitletakse pigem kui strateegilist otsust ehitusprojekti elluviimisel. Eesmärgiks on avada Ehitusinfo Modelleerimise maailm tulenevalt niinimetatud “BIM’i Püha Graalist”, milleks on Ehitusinfo Modelleerimise rakendamine ehitise eluea kõigis etappides. Päeva teises osas tutvustatakse Integreeritud Projekti Elluviimise (Integrated Project Delivery- IPD) ehituskorraldusliku mudelit, mis hõlmab endas Timmitud Ehituse ja Ehitusinfo Modelleerimise meetodeid ja tehnikaid. Üks täiendab teist! 

 

Konverentsi peaesineja on professor Rafael Sacks Iisraeli Tehnikainstituudist, kes on paljude Ehitusinfo Modelleerimisalaste artiklite ja raamatu autor. Rafaeli üheks tunnustatuimaks publikatsiooniks on terves maailmas tuntud „BIM Handbook“.

MTÜ ETET jääb ootama aktiivset osavõtu ja kohtume juba konverentsil 4. novembril 2010 Tallinna Tehnikakõrgkoolis Pärnu mnt 62, Tallinn

 

* Osalemistasu sisaldab konverentsi materjale, sünkroontõlget (Eesti-Inglise-Eesti) ja toitlustust!

Vaata päevakava
Registreeru online vormi kaudu
See the english version

 

  • Jaga: