Prindi

Infopäeval olid fookuses liiklusohutus ja kindlustusjuhtumid03.02.2012

Tehnosiirdekeskuse ja transporditeaduskonna korraldusel toimus 01.02.2012 liiklusteemaline infopäev TTK koostööpartnerite ja ettevõtete esindajatele.

Liikluskultuurist ja liiklusohutusest 2011. a rääkis Villu Vane maanteeametist. Eelmisel aastal hukkus liikluses 101 inimest, kõige rohkem toimus õnnetusi asulates pimedal ajal. Oluliselt kasvas lõppenud aastal jalakäijatega toimunud õnnetuste arv (17%). Läbiviidud liikluskäitumise monitooring tõi välja järgmised ohufaktorid: punase fooritule eiramine, jalakäijatele teeandmise eiramine, joobes sõiduki juhtimine ja sõidukiiruse ületamine. Samas ei saa enam oluliselt paraneda turvavöö kasutamisega seotud tulemused – autojuhtidel on 98% ja tagaistmel viibinud sõitjatel 90% turvavöö kinni. Suur on alkoholi tarvitanud juhtide arv – 2012. a 8600, automaatne kiirusemõõtmine tegi kindlaks 4800 kiiruse ületamise juhtu.

Sõidukist kui liiklusõnnetuse objektist tegi ülevaate Rein Einer maanteeametist. Sõidukitega seotud kindlustusjuhtumistest ning nendega seotud ennetustegevustest kõneles Erik Ernits Eesti Liikluskindlustuse Fondist. Liikluslaborit ja selle võimalustest tegi ülevaate TTK lektor Janek Luppin. Ta tutvustas ekspertiisides kasutatavaid mõõtesüsteeme ja simulatsiooniprogramme. Toimus ka praktiline liiklustehniline eksperiment.


  • Jaga: