Prindi

Infotunnis olid kõneks teemad seinast seina12.09.2012

Õppeosakond korraldas päevaõppe esmakursuslastele teaduskonniti 11.- 12.09.2012 koolielu praktilise poolega lähemaks tutvumiseks infotunnid. Esimene nädal kulus uue keskkonnaga sisseelamiseks, nüüd oli õige aeg põhjalikumalt erinevatest teemadest rääkida.Õppeosakonna juhataja Anne Rooste selgitas kodulehte kaasates õppekavade ülesehitust ja sisu. Ta rõhutas, et üliõpilase põhitegevus on õppetöö. 1 Euroopa ainepunkt tähendab 26 tundi õppija tööd, millest 8-13 h on auditoorne töö, ülejäänud iseseisev. Kokku teeb see õppeaastas 1560 tundi õppija tööd, mis tähendab, et õppimisega tuleb alustada kohe. Anne Rooste rõhutas, et keegi sundima ei hakka, kõik on täiskasvanud ja õpivad enda vastutusel.
Haldusdirektor Tarmo Sildeberg andis ülevaate õppeinfosüsteemist ÕIS ja haridustehnoloog Egle Kampus e-õppest. Janela Tähepõld tegi ülevaate raamatukogu töökorraldusest ja kataloogidest. Mari-Leen Toome juhtis tähelepanu üliõpilaste arvamusele kvaliteedi hindamisel ja kutsus aktiivselt osalema tulevastes tagasisideküsitlustes. Esimene neist puudutab vastuvõttu ja kõrgkooli sisseelamist ning toimub juba oktoobri alguses. Transporditeaduskonna dekaan Priit Siitan käsitles tuleohutust koolimajas ja laborites. Ta rõhutas, et koolimajas ega selle ukse ees ei suitsetata ning soovitas selle pahega lõpp teha.
Õppimise kõrval on kõrgkoolil ka mitmeid võimalusi üheskoos vaba aja veetmiseks. Kirke Kaljula kutsus TTK kammerkoori laulma, Kai ja Margus tantsima rahvatantsuansamblis Savijalakesed. Ansambel tähistab novembris juba 30 tegevusaastat ja on osalenud kõikidel tantsupidudel.
Kehakultuurikeskuse juhataja Raivo Russmann pani üliõpilaste mõtted ja ihuliikmed pärast pikka kuulamist üheskoos jälle käima ning rõhutas sportimise tähtsust ettevalmistusel tulevaseks tööks. Tööandjad hindavad loovat mõtteviisi, mida tema sõnul saab arendada läbi sportliku tegevuse.
Infotunni lõpetuseks tutvustas end TTK üliõpilasesindus, kes jagas esmakursuslastele välja ka rebasekotid.


  • Jaga: