Prindi

Insenerigraafika seminar koos TTÜ õppejõududega23.04.2009

22. aprillil toimus reaalainete keskuse korraldusel ühisseminar TTÜ insenerigraafikakeskuse õppejõududega, mis oli juba arvult kolmas kokkusaamine. Esimene seminar toimus koostöölepingu sõlmimise järel 2003. a TTKs. Teise seminari korraldasid TTÜ kolleegid. Äsjalõppenud seminaril, kus osales 20 õppejõudu kahest kõrgkoolist, esitati 6 ettekannet, millele järgnes elav arutelu.Rein Mägi TTÜst esitas 2 ettekannet „Kuidas lahendada ülesannet“ ja „Mituvaated ehk „selgeltnägemine“”, Tea Hunt TTÜst väga olulise metoodikaalase ettekande „Õpiobjektid ja nende kasutamine e-kursusel”. Reaalainete keskuse ettekanded olid Peeter Sokolovilt „Ruumiline projekteerimine, sissejuhatus Solid Edge programmi“, Jaak Särakult „Tehniline joonestamine e- õppes“ ja Rein Kalepilt, kes tutvustas videoloengut e- õppes. Peale loenguid tutvustati TTÜ õppejõududele TTK kirjastuse avaldatud materjale ja seminari teemade arutelu jätkus kohvilauas.
Kohtumisest järeldub, et insenerigraafika ainete õpetamine nii TTKs kui ka TTÜs on väga kõrgel tasemal, kasutatakse uusimaid graafika programme ja e-õppe võimalusi.


  • Jaga: