Prindi

Insenerihariduse alusõpingute kursus algab novembris füüsika mooduliga14.10.2013

TTKs algab 09.11.2013 insenerihariduse alusõpingute kursuse füüsika moodul, mis kestab kuni 07.12.2013 ja lõpeb eksamiga. Füüsika mooduli õpingud toimuvad viiel laupäeval ja maksavad 90 eurot. Kursuse eesmärgiks on ette valmistada nii gümnaasiumi kui kutseõppeasutuse lõpetajaid, kelle järjepidevus õpingutes on katkenud, õpingute jätkamiseks TTK inseneriõppes. Insenerihariduse alusõpingute kursus koosneb kahest moodulist: I Füüsika 26 h ja II Matemaatika 64 h.Kursused lõppevad eksamitega. Insenerihariduse kursuse lõpetanud saavad TTKsse kandideerimisel lisapunkte. Kursuse eksamid väga heade hinnetega lõpetanud saavad asuda õppima soovitud õppekaval (välja arvatud erialad, mis on seotud katsete ja erialasobivustestiga). Kursuse tulemusi arvestatakse ka Tallinna Tehnikakõrgkoolis reaalainete läbimisel.
Ettevalmistuskursusel korratakse gümnaasiumi füüsika kursust. Teise moodulina läbitakse 25.01.-26.04.2014 matemaatika kursus, mille maht on 64 akadeemilist tundi. Edukate eksamitulemuste põhjal arvatakse eksaminand TTK üliõpilaseks või sisseastumiskatsetega erialal arvestatakse lisapunkte kandideerimaks üldnimekirjas. Kursuse tulemusi arvestatakse õppima asumisel õppekava reaalainete läbimisel.
Vaata ja registreeri:
http://koolitused.tktk.ee/kursus/insenerihariduse-alusopingutekursus-sisseastujatele-64h


  • Jaga: