Prindi

Jäätmekäitlusfirmad demonstreerisid Shanghais oma võimalusi18.05.2009

Arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskonna tehnoökoloogia õppetooli õppejõud Monica Vilms viibis 23.04-03.05.2009 Hiinas Shanghais EPTEE (Show for Water, Air, Waste, Energy and Recycling) messil. Mess toimus juba kümnendat aastat ja igal aastal on osavõtjate arv suurenenud. Sel aastal osales 689 erinevat firmat ja organisatsiooni 25 riigist. Jäätmekäitlusfirmad tutvustasid oma tehnoloogiaid jäätmete kogumiseks ja töötlemiseks, jäätmete pressimiseks, sorteerimiseks ja jäätmekütuse tootmiseks.Suurt tähelepanu oli pööratud rehvide purustamisele ja taaskasutamisele, kuna kasutatud rehvid on üks jäätmeliikidest, mida saab uuesti ringlusesse suunata. Rehve ja rehvides olevat materjali saab taaskasutada kas tükeldamata rehvidele teiste kasutamisotstarvete
leidmisega või rehvide purustamisega ning saadud rehvipuru kasutamisega. Tükeldamata rehvide kasutusvõimalused: • sadamates kaide kaitsebarjäärina; • teealuste truupide jms valmistamiseks; • põllumajanduses ja prügimägedel inertse kattematerjali või raskusena; • lastemänguväljakutel ronimiselementide ja liivakastidena; • spordivõistlustel rajatähistena, kaitsevallidena; • ilu- ja koduaianduses peenardena; • kallaste jms kindlustamine; • müraekraanid ja turvavallid.
Käsitlust leidis ka jäätmekütus, mida saab valmistada pakendijäätmetest, vanadest rehvidest, plastist, paberist, puidu-, olme- ja ka tööstusjäätmetest. Kui kütust toodetakse olmejäätmetest, siis kõigepealt tuleb jäätmed sorteerida ja eraldada madala kütteväärtusega materjal. Seejärel väärtuslik materjal purustatakse ja granuleeritakse. Seadmed on üldjuhul väga suured ja nõuavad võimsaid mootoreid. Suur osa tavalistest olmejäätmetest on bioloogilised ning nende paigutamine prügilatesse loob soodsad tingimused anaeroobseks käärimiseks. Selle tulemusel toodavad prügilad metaani. Prügilagaasi kogumisel kogutakse jäätmetes sisalduva orgaanilise aine anaeroobsel lagunemisel tekkiv biogaas kokku ning kasutatakse aasta ringi elektri ja soojuse tootmiseks.


  • Jaga: