Prindi

Kaitsevägi sõlmis koostööleppe Tallinna Tehnikakõrgkooliga06.06.2013

Kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras kirjutas 06.06.2013 Eesti Sõjamuuseumis alla koostöölepetele kolme tehnikaõppeasutusega – Tallinna Tehnikakõrgkooli, Tallinna Tehnikaülikooli ning Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooliga. Lepetele kirjutasid alla TTK rektor Enno Lend, Tallinna Tehnikaülikooli teadusprorektor Erkki Truve ning Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli direktor Eero Kalberg.TTK rektor Enno Lend ütles allkirjastamisel, et võimalus koostööle toob kaasa kohustuse. Koostöö kokkuleppel on mitmed osapooled ja kõigepealt tuleb muuta mõtlemisviisi ning seejärel tegutsemisviisi.
Koostöölepete eesmärgiks on suurendada tehnilise ettevalmistusega kaitseväelaste juurdekasvu, võimaldada üliõpilastel läbida õppepraktikat kaitseväe väeosades ja asutustes ning soodustada tehnikataustaga noorte ajateenistuse läbimist logistikaüksustes.
Kokkulepped võimaldavad senisest enam süvendada kaitseväe ja õppeasutuste teadusalast koostööd ning kasutada vastastikku õppejõudude ja sõjaväelogistikute teadmisi. Kõrgkoolide ja kutseõppeasutusega samaaegselt lepingut sõlmides loodab kaitsevägi saada teenistusse kõigi tasandite – nii akadeemiliste kui praktiliste oskustega spetsialiste.
Praegu teenib kaitseväes üle 260 TTK ja TTÜ taustaga ohvitseri ja allohvitseri. Alates 2010. aastast on Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes võimalik kõrgharidusega inimestel omandada aastasel kursusel nooremohvitseri ettevalmistus ning teha kaitseväes karjääri samadel alustel sõjakooli lõpetanud ohvitseridega.


  • Jaga: