Prindi

Katsed tõid suvise koolimaja täis innukaid kandidaate12.07.2013

Tallinna Tehnikakõrgkooli mitmetele õppekavadele toimusid 10. ja 11. juulil katsed ja erialasobivustestid, mis tõid koolimajja sadu kandidaate, kes end proovile panid.Arhitektuuri ja keskkonnatehnika õppekavale kandideerijad sooritasid sisseastumiseks vajaliku joonistamise ja kompositsiooni katse. Katsed toimusid kahel päeval, ühel päeval joonistamise ja teisel päeval kompositsiooni katse, mis näitab erialal õppimiseks vajalikke eeldusi. Kandidaate tervitas arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskonna dekaan Hindrek Kesler. Katse läbimiseks oli 4 akadeemilist tundi. Rakendusarhitektuuri õppekava 35le õppekohale esitati kokku 145 avaldust.
Rõiva- ja tekstiiliteaduskonna rõivaste tehnilise disaini ja tehnoloogia ning rõiva- ja tekstiiliala ressursikorralduse õppekavadele kandideerimiseks tuli sooritada erialasobivustest, mille eesmärgiks on saada ülevaade kandidaatide erialasest huvist ja motivatsioonist õppida sellel õppekaval. Õppekavade 90 õppekohale esitati kokku 201 avaldust. Kandidaatidele ütles tervitussõnad ja soovis edu rõiva- ja tekstiiliteaduskonna dekaan Mare-Ann Perkmann. Test sisaldas õppekava valdkonna küsimusi ja andis võimaluse põhjendada valikut. Testi tulemused näitavad ruumilist kujuntlusvõimet, loogilist mõtlemist, analüüsivõimet, matemaatilist võimekust, väljendusoskust, hoolikust ja täpsust.
Esimest korda tuli transpordi ja logistika õppekavale kandideerijatel läbida erialasobivustest. Arvutipõhises testis oli vaja vastada 50 küsimusele nelja valikvastustega, millele vastamiseks oli 1 tund. Test sisaldas küsimusi matemaatika, majanduse, geograafia, transpordi ja logistika valdkonnast. Kuna õppekava 65 õppekohale esitati päeva- ja kaugõppes kokku 549 avaldust, siis toimus kahel päeval arvutiklassides ajaliselt mitu testivooru.
Kõikidele õppekohtadele vastuvõetud selguvad 16. juulil.


  • Jaga: