Prindi

Kinnisvarafirma 1Partner Kinnisvara annab välja omanimelise õppestipendiumi TTK ehituseriala üliõpilastele31.08.2007

Kinnisvarafirma 1Partner Kinnisvara annab välja omanimelise õppestipendiumi TTK ehituseriala üliõpilastele. Stipendiumi eesmärgiks on kaasa aidata ehituse eriala, rakenduskõrghariduse ja insenerikutse populariseerimisele. “Juba paar aastat on selge, et ehitussektoris napib tegijaid ning igal sammul tuleb selle karmi tõsiasjaga arvestada,” selgitas 1Partner Kinnisvara tegevdirektor Martin Vahter, kelle sõnul on ettevõte lisaks kinnisvaravahendusele tegev veel mitmes valdkonnas, sealhulgas ka ehitussektoris. TTK ehitusteaduskonna dekaani Jüri Tamme hinnang koostööle on rohkem kui positiivne: “Taolised ettevõtete ning õppeasutuste vahelised aktsioonid on alati tervitatavad – noorte motiveerimine ja neile paremate õppimisvõimaluste loomine tõstab kindlasti iga eriala omandamise populaarsust.”Kinnisvarafirma 1Partner Kinnisvara annab välja omanimelise õppestipendiumi TTK ehituseriala üliõpilastele. Stipendiumi eesmärgiks on kaasa aidata ehituse eriala, rakenduskõrghariduse ja insenerikutse populariseerimisele. “Juba paar aastat on selge, et ehitussektoris napib tegijaid ning igal sammul tuleb selle karmi tõsiasjaga arvestada,” selgitas 1Partner Kinnisvara tegevdirektor Martin Vahter, kelle sõnul on ettevõte lisaks kinnisvaravahendusele tegev veel mitmes valdkonnas, sealhulgas ka ehitussektoris. TTK ehitusteaduskonna dekaani Jüri Tamme hinnang koostööle on rohkem kui positiivne: “Taolised ettevõtete ning õppeasutuste vahelised aktsioonid on alati tervitatavad – noorte motiveerimine ja neile paremate õppimisvõimaluste loomine tõstab kindlasti iga eriala omandamise populaarsust.”
Stipendiumi saavad taotleda kõik heade õppetulemustega III ja IV kursuse ehituse eriala tudengid. “Tähtis on muidugi, et kandideerivad tudengid omavad soovi peale kõrgkooli lõpetamist õpitud erialal ka töötada”, ütles Martin Vahter. 1Partner Kinnisvara pakub tudengile lisaks stipendiumisummale võimalust läbida meie ettevõtete grupis vajalik õppepraktika, mille eest makstakse talle ka korralikku töötasu. TTK kuulutab stipendiumi taotlemiseks välja avaliku konkursi, mille kestuseks on üks aasta ning määraks 14 000 krooni.
Taotlus konkursil osalemiseks esitada TTK ehitusteaduskonna dekaanile hiljemalt 15. septembriks koos avalduse, CV, kooli kinnitatud väljavõttega õppetulemustest, lühikese põhjendusega taotluse esitamise kohta, elulookirjelduse ja ülevaatega ühiskondliku tegevuse kohta. Stipendiumitaotlused vaatab hiljemalt 30. septembriks läbi 3-liikmeline komisjon


  • Jaga: