Prindi

Kõik HEUREKA teadustööd olid ehitusteaduskonnast07.05.2009

TTK üliõpilaste teaduslik-tehniline ühing HEUREKA korraldas 05.05.2009 e-õppekeskuses teadustööde esitluspäeva, millele laekus 6 tööd ehitusteaduskonna tudengitelt. Karl Pütsep HEUREKA juhatusest avaldas lootust, et edaspidi esinejate ring laieneb, sest kõrgkoolis on kokku viis teaduskonda. Teadustöid tehes, kirjalikult vormistades ja ette kandes said tudengid vajalikke teadmisi ja kogemusi nii esinemisel kui kirjalike tööde vormistamisel.

Olga Petrova ja Oksana Baranenko (EI-41) tegid ülevaate Ottomar Maddisonist kui Eesti insenerikoolituse rajajast. Töö klassifitseerus rohkem referaadiks, kuid vaeva oli nähtud ajaloolise illustreeriva materjali leidmisega. Taago Pikas (EI-41) tutvustas puitelementide deformatiivsuse uurimist pikaajalisel koormamisel, mis oli kuue tudengi ühistöö. Ülli-Kaisa Karro, Aliise Kononenko ja Piret Lindma (EI-41) käsitlesid torupostide arvutusi. Nende ettekanne algas ülesande püstitusega ja jõudis läbi kindla esinemise kokkuvõtteni nagu vaja. Ettekandest jäid meelde tehnilised väljendid „tingsaledus“ ja „nõtketegur“. Innovaatiliste ehituskonstruktsioonidega tehtud katsetest rääkisid Madis Arm ja Ergo Pikas (EI- 62). Katsekehaks oli tavaline karastusjoogi purk tühjana ja vedelikuga täidetuna, millele kandevõime suurendamisega avaldati survet ja mis lõpuks deformeerus. Tudengid ühendasid teooria ja praktika ning selgitasid katsete tulemusi graafikutega. Sven Sillamäe (TEI-81) oli uurinud võimalusi tugevdada autoteede kantendeid geovõrkudega. Jevgeni Romanov ja Jevgeni Fadejev (EI-61) olid uurinud TTK sisekliimat mitmes auditooriumis, milleks viidi läbi erinevaid mõõtmisi (temperatuur, CO2 sisaldus) ja kasutati ankeete. Töö tulemusena jõuti järeldusele, et sisekliima olukord uuritud ruumides ei vasta nõuetele ja süsteemid tuleb viia vastavusse normidega.
Esitluspäeval osalenud tudengeid ootab sügisel ees preemiareis.


  • Jaga: