Prindi

Konverents Hiinas tutvustas uusi teadussaavutusi02.05.2012

Ehitusteaduskonna lektor Karin Lellep ja prof Martti Kiisa osalesid aprilli keskel Hiinas Nanjingis maailma ühel suuremal teraskonstruktsioonidega seotud konverentsil “The Seventh International Conference on Advances in Steel Structures 2012”. Konverentsil osalemine sai teoks tänu sihtasutus Archimedes ESF DoRa programmile.Kolme ettekandepäeva jooksul kuulati 36 ettekannet ja toimus tehniline tuur, mille põhisihtmärgina külastati ehitamisjärgus rippsilda ja spordihoonet. Ettekannete sisuks olid valdavalt uusimate teadussaavutuste tutvustamine. Põhiliselt esitleti innovatiivseid ehituskonstruktsioone (hooned, sillad, mastid jne), uute kõrgtugevate teraste eripärasid, katsetulemusi ja uusi arvutusmeetodeid. Lisaks anti ülevaade sellest, millised muudatused viiakse lähiaastatel sisse üle-euroopalistesse projekteerimisstandarditesse. Kuna korraga toimusid peateemadeks jaotatuna 4 paralleelsessiooni, siis oli võimalus valida huvipakkuvaim teema. Ettekanded jagunesid kaheks – 8 ettekannet olid peaesinejatelt, kelleks olid oma ala tippteadlased kogu maailmast. Ülejäänud ettekanded olid valdavalt Aasia ja Austraalia ülikoolide ja teadusasutuste uurimistulemuste esitlused.

Tehnilise tuuri käigus külastati 1,5 km pikkuse sildeavaga rippsilda (Yangtze River Bridge No. 4), mis on üks pikemaid kogu maailmas. Kuna ehitus oli lõppjärgus, olid paljud konstruktsioonid veel avatud ja võimaldasid ligipääsu tehniliste lahendustega tutvumiseks. Teine külastatud ehitusobjekt oli samuti ehitusjärgus spordihoone (Southeast University New Stadium), kus katuse peakandjatena kasutati täiesti ainulaadset ja innovatiivset kandekonstruktsiooni.

Konverents võimaldas saada ülevaate uusimatest teadussaavutustest ja -suundadest ning luua kontakte teiste ülikoolide spetsialistidega. Kuna ettekanded edastati osavõtjatele ka publitseeritud kujul (orienteeruvalt 1750 lk), siis on olemas ka täiendav laiaulatuslik alusmaterjal ja viitamisallikate kogum edasise õppe- ning teadustöö arendamiseks ja vormistamiseks. Järgmine analoogne konverents toimub 2015. a Portugalis. (ülevaate tegi Martti Kiisa)


  • Jaga: