Prindi

Koolipere avas uue õppeaasta26.08.2011

TTK kollektiiv alustas uut kooliaastat 24.08.2011 ühise pildistamise, avakoosoleku ja piknikuga raamatukogu terrassil.Koosoleku alguses tutvustas õppeprorektor Lauri Peetrimägi traditsiooniliselt uusi töötajaid. Transporditeaduskonnas asuvad tööle Sven Kreek ja Ülle Aasjõe, mehaanikateaduskonnas Karl Raba, Igor Stulov ja Aare Truska, reaalainete keskuses Vello Lillemets ja Julia Tammela, humanitaarainete keskuses Riin Kont-Kontson, tugistruktuurides rahvusvaheliste suhete juhina Triin Thalheim ja avatud kõrgkooli projektijuhina Kristel Tamme.
Vastuvõtuspetsialist Tiiu Rivis andis ülevaate 2011/2012. õa vastuvõtust. Keskmiselt esitati 4,3 avaldust õppekohale. Kõige rohkem avaldusi esitati transpordi ja logistika õppekavale – 18,6 kohale, järgnesid rakendusarhitektuur 7,5, teedeehitus 7,3 ning rõivaste tehniline disain ja tehnoloogia 7 avaldusega õppekohale. Kaugõppes oli suurim üllataja raudteetehnika õppekava, kus asub õppima 35 uut tudengit. Kutsekeskharidusega on 18% esmakursuslastest, vene õppekeelega koolidest 12% ja 31% esmakursuslastest on õrnema soo esindajaid.
Rektor Enno Lend , õppeprorektor Lauri Peetrimägi ja arendusprorektor Anne Kraav tutvustasid TTK 2011/2012. õa tegevussuundi. Rektor selgitas haridus- ja teadusministeeriumi kavandatavat kõrghariduse reformi, mille tulemusel kaob RKT ja pearaha, mis asendub kõrgkooli tegevustoetusega.
Õppeprorektor rõhutas, et kõige olulisem on tagada õppekavadele vastav plaanipärane õppetöö. Arendusprorektor rõhutas aktiivset osalemist riiklikes ja rahvusvahelistes programmides, õppe- ja teadustöö lõimumist, toimiva teadusarendustöö tugisüsteemi loomist TANi, TSK ja HEUREKA baasil.
Rektor Enno Lend õnnitles suvejuubilare ja andis tänukirja Sirje Herkelile, Viiu Suurvälile, Rein Kalepile, Urve Mäeorule, Raudo Valgepeale, Mart Tiidemannile, Sirje Truule ja Andrei Mištšenkole.
Õnnitlusi võtsid vastu ka Elo Viljus tütre Liisa ja Hedi Pehme poja Rauli sünni puhul, Anneli Alt abiellumise ja Mihkel Laurits jõutõstmise Euroopa meistriks tulemise puhul.
Pärast piknikku avati e-õppekeskuses ühiselt Mari Jõerüüdi portreede näitus „Me tunneme 11“.


  • Jaga: