Prindi

Koolipere avas uue õppeaasta30.08.2012

TTK kollektiiv alustas uut kooliaastat 29.08.2012 ühise pildistamise ja avakoosolekuga.Õppeprorektor Lauri Peetrimägi tutvustas traditsiooniliselt uusi töötajaid. Transporditeaduskonnas asuvad tööle Kati Nõuakas ja Taaniel Tigas, mehaanikateaduskonnas René Nukki ja Rait Udumäe, arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskonnas Tiiu Truus, Ott Kadarik ja Mihkel Tüür, reaalainete keskuses Anne Uukkivi, Kristel Tamm ja Sergei Ptsjolkin, tugistruktuurides Krista Valdru Avatud kõrgkooli täienduskoolituse projektijuhina ja Janela Tähepõld raamatukoguhoidjana.
Vastuvõtuspetsialist Tiiu Rivis andis ülevaate 2012/2013. õa vastuvõtust. Esmakursuslasi asub õppima 705, neist 261 kaugõppes. Kõige rohkem avaldusi esitati transpordi ja logistika õppekavale – 21,5 kohale, järgnesid rakendusarhitektuur 7,6 ja tehnoökoloogia 6,3 avaldusega õppekohale. Esimest korda võeti üliõpilasi vastu elektritehnika õppkavale, mis osutus populaareks ja millele esitati 6,3 avaldust kohale. Kutsekeskharidusega on 29,3% esmakursuslastest, vene õppekeelega koolidest 10,7% ja on 32% esmakursuslastest on õrnema soo esindajaid.
Rektor Enno Lend, õppeprorektor Lauri Peetrimägi ja arendusprorektor Anne Kraav tutvustasid TTK 2012/2013. õa tegevussuundi. Rektor selgitas haridus- ja teadusministeeriumi kõrgharidusreformist tulenevat haldus- ja tulemuslepingut ning kõrgkoolide tegevustoetuse määramise põhimõtteid. Õppeprorektor tõi esile tegevussuundades teiste seas õppeinfosüsteemi arendamise, rahvusvahelistumise TTK kontekstis, kvaliteediarenduse ja vastuvõtukorralduse ülevaatamise. Arendusprorektor rõhutas ühiskonna teenimise ning teadus-, arendus- ja loometegevuse protsesside tagamist eri õppe- ja tugistruktuuride koostöös.
Rektor Enno Lend õnnitles suvejuubilare ja andis tänukirja Marina Viisilehele, Marina Latõninale ja Raivo Pütsepale. Rektor autasustas Tallinna Tehnikakõrgkooli aukirjaga personalitalituse juhti Eda Tähet pikaajalise korrektse ja pühendunud töö eest seoses töötamise lõpetamisega TTKs.
Õnnitlusi võtsid vastu ka sünnipäevalapsed Leena Paap, Jekaterina Ossipova ja Siret Remmelg, Veronika Ahtijainen poeg Riko sünni ning Elo Viljus personalitalituse juhi ametikohale asumise puhul.


  • Jaga: