Prindi

Koolipere avas uue õppeaasta28.08.2013

TTK kollektiiv alustas uut kooliaastat 28.08.2013 ühise pildistamise ja avakoosolekuga.Õppeprorektor Lauri Peetrimägi tutvustas traditsiooniliselt uusi töötajaid. Transporditeaduskonnas asuvad tööle Inna Gorislavskaja, Alar Õige, Sten Soomlais, Tõnis Hintsov ja Viive Kirsipuu, mehaanikateaduskonnas Valmar Ott, Heljut Kalda ja Madis Moor, arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskonnas Erki Lember ja Pille Nagel, ehitusteaduskonnas Pille Hamburg, humanitaarainete keskuses Klea Vaher ja reaalainete keskuses Karli Klaas. Tugistruktuurides asuvad tööle haridustehnoloogina Kaja Lattu ja ettevõtlusspetsialistina Daily Lehtmets. Septembrist asub Britt Petjärv tööle humanitaarainete keskuse juhatajana ja Martti Kiisa ehitusteaduskonna dekaanina.
Vastuvõtuspetsialist Tiiu Rivis andis ülevaate 2013/2014. õa vastuvõtust. Esmakursuslasi asub õppima 660, neist 438 päevaõppes ja 222 kaugõppes. Keskmiselt esitati 3,4 avaldust õppekohale. Kutsekeskharidusega on 207 esmakursuslastest, vene õppekeelega koolidest 70 ja vastuvõetutest on 466 noormehed ja 194 neiud. Varasema kõrghariduskogemusega asub õppima 199 esmakursuslast.
Õppeprorektor Lauri Peetrimägi, arendusprorektor Anne Kraav ja finantsdirektor Tarmo Sildeberg tutvustasid TTK 2013/2014. õa tegevussuundi. Õppeprorektor rõhutas õppekavaarenduse küsimusi, süsteemset edasijõudmise analüüsi ja õppetegevuse regulatsioonide ülevaatamist. Arendusprorektor tõi esile kodulehe uuendamist, ürituste süsteemset korraldamist, üliõpilaste kaasamist valdkonna tegemistesse, rahvusvahelise kogemuse võimaldamist üliõpilastele. Finantsdirektor teavitas remonditööde käigust ja tulevikuperspektiividest, suure tööna on valminud Siidisaba kompleksis rõiva- ja tekstiiliteaduskonna labor, mis on praegu sisustamisel. Rektor Enno Lend tõi kuulajateni arengud Euroopa Liidu haridusmaastikul ja Eestis. Ta rõhutas, et teeme algaval õppeaastal seda, mida oleme tegevussuundades kavandanud ning valmistume institutsionaalseks akrediteerimiseks.
Rektor Enno Lend andis tänukirja Teet Jaanusele ja õnnitles juubeli puhul Vilen Künnaput, Jaak Jaanust ja Anneli Jõgistet. Abiellumise puhul võttis õnnitlused vastu mehaanikateaduskonna dekaani abi Kirke Hiieleek.


  • Jaga: