Prindi

Koolipere pani õppeaastale punkti19.06.2012

TTK õppeaasta lõpukoosolekul 19.06.2012 tegid rektor Enno Lend, õppeprorektor Lauri Peetrimägi ja arendusprorektor Anne Kraav kokkuvõtliku ülevaate 2011/2012. õppeaastast.

Rektor Enno Lend tegi vahekokkuvõtte TTK 2012.a tegevuskava täitmisest, käsitles kõrgharidusreformi ja selle mõju ning tõi välja järgmise õppeaasta rõhuasutused. Õppeprorektor Lauri Peetrimägi tõstis esile nii õppekavade arenduse (nt elektritehnika õppekava loomine koostöös Tallinna Polütehnikumiga) kui õppekeskkonna arenduse (nt mehaanikateaduskonna lõiketöötluslaborite uuendamine). Arendusprorektor Anne Kraav andis ülevaate ÜTTÜ HEUREKA uurimus- ja teadustööde konkursist, parimatest tehnosiirdajatest ja meenekonkursist. Edulugudena saab nimetada projekti Tehnocum edukat lõpulejõudmist (nt renoveerisid õpilased külgkorviga mootorratta), rõiva- ja tekstiiliteaduskonna tudengite eduka esinemise Inseneride moeshow’l ja ERKI moeshow’l ning CNC kompetentsuskeskuse multimeedia tarkvaraga. Rahvusvahelistumises on märkimist väärt 383 üliõpilase osalemise 29 välisõppejõu ja koolitaja ingliskeelsetes loengutes. Rektori abi Merike Simmer andis ülevaate materiaalsetest ja mittemateriaalsetest motiveerijatest ning personali tunnustamisest TTKs.

Rektor Enno Lend nimetas 2011/2012. õa parimateks õppejõududeks reaalainete keskuse lektori Riina Timmermanni, rõiva- ja tekstiiliteaduskonna lektori Margit Kuuse, arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskonna lektori Kai Süda, transporditeaduskonna lektori Martin Todingu ja ehitusteaduskonna professori Priit Vilba. Rektor nimetas parimaks tehnosiirdajaks ehitusteaduskonna professori Priit Vilba ja üliõpilaste parimaks teadus-arendustöö juhendajaks mehaanikateaduskonna lektori Janis Piiritalo.

Rektor tunnustas saavutuste eest meenega järgmisi töötajad: ehitusteaduskonna lektor Anneli Ramjalg, humanitaarainete keskuse lektor Anneli Kaldoja, transporditeaduskonna lektor Marge Täks, humanitaarainete lektor Britt Petjärv, mehaanikateaduskonna professor Toomas Pihl ja lektor Tavo Kangru, ehitusteaduskonna dotsent Aivars Alt, humanitaarainete keskuse lektor Priit Pärnapuu, haldusspetsialist Jüri Rakaselg ja avalikkussuhete juht Malle Jürves.

Rektor õnnitles magistriõpingute eduka lõpetamise puhul lektor Tavo Kangrut, lektor Rene Nukkit, lektor Peeter Sokolovi, kvaliteedijuht Brita Laurfeldi ja assistent Riin Kont-Kontsonit. Rektor õnnitles abiellumise puhul transporditeaduskonna lektorit Jelena Krasjukovat.
TTK teenetemärgi pälvisid: üle 10 aasta töötanud: Liivi Tude, Lembe Kaljula, Jaan Võrk; üle 15 aasta töötanud: Tiit Hõlpus; üle 20 aasta töötanud: Sirje Truu, Eda Tähe, Jaak-Evald Särak; üle 25 aasta töötanud: Enno Lend.

Rektor Enno Lend autasustas TTK tänukirjaga seoses töölepingu lõppemisega ja avaldas tänu tehtud töö eest Jaan Rohusaarele, Kustas Rusile (elutöö eest TEMTis ja TTKs aastatel 1961 kuni 2012), Mait Purdele, Evi Hansonile ja Mati Pungasele.


  • Jaga: