Prindi

Koolipere tõmbas õppeaastale joone alla21.06.2013

TTK õppeaasta lõpukoosolekul 19.06.2013 tegi rektor Enno Lend kokkuvõtliku ülevaate 2012/2013. õppeaastast. Rektor tõstis esile, et kõikidel TTK õppekavadel on tähtajatu õpetamise õigus.Rektor Enno Lend tunnustas seoses ehituse ja arhitektuuri õppekavagrupi hindamise eduka läbimise eest Anne Roostet, Hindrek Keslerit ja Jüri Tamme.

Rektor andis tänukirja mehaanikateaduskonnale panuse eest TTK rahvusvahelistumisesse eduka osalemisega Erasmus programmis õppeaastal 2012/2013. Tunnustuse 2012. a parimate lepinguliste tööde eest pälvisid: I RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend – Sven Sillamäe; II Tõukekelkude transpordiraam – Karl Seegel; III Lepingud erinevate tekstiilkangaste testimiseks – rõiva-ja tekstiiliteaduskonna kollektiiv. HEUREKA teadustööde konkursi parimate tööde juhendajad olid Tavo Kangru, Teele Peets ja Toomas Pihl. Rektor avaldas tänu Galina Kubõškinale, Tamara Šerstjukile, Vitali Nesterile, Sirje Truule ja Jüri Tammele. Rektor õnnitles doktoriõpingute eduka lõpetamise puhul Vitali Retšnoid, magistriõpingute lõpetamise puhul Diana Tuulikut, Annika Koitmäed ja Karin Lellepit (cum laude) ning rakenduskõrghariduse lõpetamise puhul Siret Remmelgat, Margus Villaud ja Martin Kuuske. Lapse sünni puhul õnnitles rektor Jelizaveta Jannot, Katrin Uueküla, Leena Paapi, Merje Muisot ja Siiri Künnapast.

Rektor nimetas TTK 2012/2013. õppeaasta parimateks õppejõududeks ja premeeris meenega lektor Kai Süda, professor Martti Kiisat, lektor Tavo Kangrut, assistent Merje Beilmanni, lektor Jüri Suursood, lektor Anneli Kaldoja ja lektor Vitali Retšnoid. Rektor nimetas õppeaasta parimateks tugistruktuuri töötajateks ja premeeris meenega raamatukoguhoidja Piret Letti, IT-seadmete hooldusinsener Olev Rähnit ja rektori abi Merike Simmerit.

Rektor autasustas Tallinna Tehnikakõrgkooli tänukirjaga ja premeeris kõrgkooli meenega arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskonna lektoreid Ott Kadarikku ja Mihkel Tüüri ning dekaani abi Ene Golubevat; ehitusteaduskonna dotsenti Aivars Alti; mehaanikateaduskonna lektorit Tavo Kangrut, assistent Janis Piiritalo ja dekaani abi Kirke Kaljulat; transporditeaduskonna lektorit Marge Täksi, personaliarvestuse spetsialisti Lembe Kaljulat; õppekorralduse spetsialisti Kristiina Baumeistrit ja avatud kõrgkooli juhatajat Agnes Udumäed.

TTK teenetemärgi pälvisid: üle 10 aasta töötanud: Rein Einasto, Marju Viitmann, Anne Vood, Malle Jürves, Elo Viljus, Anne Rooste, Martti Kiisa, Vitali Nester, Jüri Suursoo, Elena Safiulina, Toomas Pihl, Andrus Rähni, Kai Süda, Sirje Herkel; üle 15 aasta töötanud Malle Palm ja Andrei Mištšenko; üle 20 aasta töötanud: Heiki Jokk, Raivo Ranne, Galina Kubõškina; üle 25 aasta töötanud Ruubo Roots ja Esti Saare.


  • Jaga: