Prindi

Koostööleppe allkirjastamine Brno Tehnoloogiaülikooliga09.01.2008

Rektor prof Arvi Altmäe, arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskonna dekaan prof Helli Sisask ja arhitektuuri õppetooli juhataja prof Irina Raud külastasid Brno Tehnoloogiaülikooli Tšehhimaal.Külaskäigu peamiseks eesmärgiks oli koostöölepingute sõlmimine, mis kirjutati pidulikus õhkkonnas alla 8. jaanuaril. Brno Tehnoloogiaülikooli rektor prof Karel Rais ja Arvi Altmäe allkirjastasid Brno Tehnoloogiaülikooli polt välja töötatud vastastikuse mõistmise memorandumi /Memorandum of Understanding/, millega sätestatakse mõlema osapoole õigused ja kohustused. Nimetatud memorandum on kõrgkoolide vaheliseks raamlepinguks. Samas kirjutasid Brno Tehnoloogiaülikooli arhitektuuriteaduskonna dekaan prof Vladimir Šlapeta ja Helli Sisask alla ka koostöölepingu kahe teaduskonna vahel insenerliku kallakuga arhitektuuri edasise arendamise eesmärgil.

Koosöölepingute idee algatajateks olid Saksa Kunstiakadeemia akadeemik, Brno Tehnoloogiaülikooli arhitektuuriteaduskonna dekaan professor Vladimir Šlapeta ja Saksa Kunstiakadeemia akadeemik, TTK rakendusarhitektuuri õppetooli juhataja professor Irina Raud, keda seob pikaajaline loominguline kontakt. Allakirjutanud märkisid, et koostööleping on omalaadne katkenud järjepidevuse taastamine, kuna Brno Tehnoloogiaülikoolis õppisid kahe ilmasõja vahel mitmed tunnustatud eesti arhitektid.


  • Jaga: