Prindi

Kõrghariduse konverentsi peaettekandeid saab jälgida veebilehel23.01.2013

Tallinnas toimub kolmepäevane kõrghariduse konverents „Kõrgharidus – kõrgtasemel õppimine?“, mille peateemaks on õppejõudude õpetamisoskuste arendamine. Konverentsi eesmärk on kujundada Eesti õppejõudude valmisolekut enesetäiendamiseks ja selle uurimiseks.

Tegemist on rahvusvahelisel tasandil Põhjamaades ainulaadse konverentsiga,
mis keskendub õppejõudude arengule, nende väärtustamisele ja mis toob kokku
eri riikide õppejõudude kogemused, parimad praktikad ning uurimistööd.
Peasinejateks Ameerika Ühendriikidest on Dee Fink, James Edward Groccia,
Susan M. Zvacek, Uus-Meremaalt Kathryn Sutherland ning Eestist muuhulgas ka
Kristjan Port, Mari Karm.
Konverents toimub 23.-25. jaanuaril 2013 Tallinnas Meriton Grand Conference
& Spa hotellis. Konverentsi ametlik avamine haridus- ja teadusministri Jaak
Aaviksoo avakõnega toimub 24. jaanuaril kell 9:45.

Kõikidest konverentsi peaettekannetest tehakse otseülekanne, mis on nähtav
konverentsi veebilehel
: http://primus.archimedes.ee/conference2013

„Eesti ülikoolides läbiviidud uurimustele toetudes saab väita, et
õppejõudude arendamine ja koolitus eeldab süsteemset, läbimõeldud ja
professionaalset lähenemist,“ lausub konverentsi üks peaesinejatest
Larissa Jõgi, Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste teaduskonna andragoogika
õppetooli juhataja. „Efektiivsemad on need ülikoolid, kes suudavad pöörata
teadlikult tähelepanu õppejõududele kui õpetajatele ning neid
professionalse arengu protsessis toetada. Konverents annab õppejõududele
kogukonna tunde, arusaama sellest, et on palju võimalusi, mida õppejõud
saab kasutada,“ lisab Jõgi.

Konverentsi korraldab SA Archimedese alaprogramm PRIMUS koostöös Haridus-
ja Teadusministeeriumiga. Konverentsi toetab Euroopa Liidu Sotsiaalfond.


  • Jaga: