Prindi

Kui oled loov, siis oled lööv. Olles lööv, oled ka loov…12.12.2008

Humanitaarainete keskuse korraldusel toimus 11. detsembril juba teist korda referaatide esitluskonkurss teemal „Loov ja lööv mõtlemine“. Loovus ehk kreatiivsus on 21. sajandi „kuum sõna“. Tihti seostatakse seda innovatiivsete protsesside juhtimisega. Kuid ideede genereerimisest üksi ei piisa, vaid neid on vaja loovalt rakendada.Suhtlemispsühholoogia praktikumides tegelevad üliõpilased õppejõud Anneli Kaldoja juhendamisel loominguliste ülesannetega. See oli ka referaatide ülesanne. Referaatide teemad olid meeskondade enda valitud ja ulatusid tavapärase suhtlemisteooria juurest kuni oma päeva fikseerimiseni. Kokku esitleti 12 referaati. Esindatud olid kõik viis teaduskonda. Esitlustes kasutati erinevaid võimalusi – nii power pointi teksti mahalugemist, joonistusi, sketše, lavastatud videoid, paroodiat. Huvitav oli TD 51 idee lasta vajalike kirjapandud selgitustega kõlada Hans Christian Anderseni muinasjutul „Keisri uued rõivad“ Tõnu Aava esituses koos illustratsioonidega. Idee oli hea, kuid kahjuks läks terve jutu kuulamine liiga pikaks ja igavaks.
Žürii koosseisus arendusprorektor Anne Kraav, humanitaarainete keskuse juhataja Sirje Truu, avalikkussuhete juht Malle Jürves ja HEUREKA senine juht Anti Hamburg olid parimate selgitamisel enam-vähem üksmeelsed, ju hakkas referaadi point kohe silma.
Parimad olid:
I koht – RR 31 meeskond
II koht – RR 31 meeskond
III koht – EA 71 meeskond
Ära märgiti kaks tööd – EA 71 ja GI 51. Kaks esimest kohta said teenitult rõiva- ja tekstiiliala ressursikorralduse üliõpilased, kelle õppekavas on lisaks suhtlemispsühholoogiale ka klienditeenindus. Esikohatöös „Pettus“ olid lennuemandate pilkupüüdev algus ühendatud leidlike videotega. Teise koha töö selgitas meeskonnaliikmete näitel ilmekalt ära kliendi tüübid temperamendi põhjal. I ja II koha saanud meeskondi ootab kevadel preemiareis. Mälestuseks edukast esinemisest jagati ka TTK kruuse, kaelapaelu ja joonlaudu.


  • Jaga: