Prindi

Kutseõppeasutuste ehituserialade õpilased tutvusid ehitusteaduskonnaga26.01.2009

TTK ehitusteaduskond võõrustas 23. jaanuaril kutseõppeasutusi lõpetavaid noori üle Eesti. Külalisi oli Haapsalust, Viljandist, Pärnust, Kehtnast, Põltsamaalt, Tallinnast ja Tartust – kokku üle 80 noore koos juhendajatega. Õpilased võtsid vastu ja tutvustasid teaduskonda sügisel õpinguid alustanud kutseõppeasutuste lõpetanud.

Tutvuti õppimisnõuete ja võimalustega, külastati teaduskonna tööruume ja laboreid, vesteldi tänaste üliõpilaste ja õppejõududega. Noortele rääkisid ehitusteaduskonna dekaan Jüri Tamm, Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse kutsehariduse osakonna peaspetsialist Aulika Riisenberg ja TTK avalikkussuhete juht Malle Jürves. Juhendajatel toimus arutelu koostöö edukusest kõrgkooli ja kutseõppeasutuste vahel, sõlmiti uued koostöö kokkulepped. Ürituse korraldaja ja eestvedaja oli vastutav õppejõud Enn Tammaru.


  • Jaga: