Prindi

Kvaliteedist ja innovatsioonist04.10.2012

Innovatsioonist ja kvaliteedist kirjutab Tallinna Tehnikakõrgkooli kvaliteedilektor, EUR ING Andres JagomägiLoen oma kolleegi arvamust ning jään mõttesse… Vanasõna ütleb: kuidas töö, nõnda palk. Pidasin 2. oktoobril Tallinna ettevõtluspäeval loengu pealkirjaga „Hästitegemine“. Kuulajaid oli üllatavalt palju, registreerus ligi 90 kuulajat. Ma ei tea, kas juhul, kui oleksin teemaks nimetanud „kvaliteediõpetus“ vms, oleks huvilisi nii palju olnud. Arvan, et vist mitte. Sõna „kvaliteet“, nagu paljud teisedki „lööksõnad“ (innovatsioon, lõimumine-integratsioon jt) on muutunud ärimaailma žargooniks, sõna otseses mõttes sõnakõlksuks, mida kergekäeliselt pakutakse „teadlikkuse“ väljanäitamiseks.
Tegelikkus on märksa kurvem: 2006 Praxise uuring (Tarmo Kalvet) selgitas välja meie arvamusliidrite arusaamade taset innovatsioonist… Mõiste innovatsioon oli üksjagu ebaselge kolmveerandile küsitlusalusele (34st). Sõna tunti, sisu mitte… Aga arvamuse avaldamist see ei ilmselt ei sega… Kuivõrd hinnatav selline arvamus aga on…? Edasi – eelmisel aastal EAS „Liftiga tulevikku 2012“ Marko Kokla ettekanne TTÜ teadurite ja EMS ühisuuringust (184 ettevõtet) „Kas ja kuidas juhitakse Eestis tootmist“ tõi esile fakti, kus ettevõtted tõid tootmise olulisima eesmärgina välja küll kvaliteedi tagamise kui samas 3 neist ettevõttest 4st ei tundnud elementaarseid kvaliteedi tagamise ja parendamise meetodeid. Ei olda teadlik lean tootmise ja kvaliteedijuhtimise kontseptsioonidest. Mõtlemapanev.
TTKs on siiski algus kvaliteediõpetuse aluste andmiseks tehtud juba 2001. aastast. Vast see seeme hakkab ka idanema. Tegelikult ongi hakanud – päris mitmed lõpetajad on eriti viimastel aastatel valinud lõputööks kvaliteedikorralduse oma erialal töötamisel. Väga julge samm, aga kiidan väga initsiatiivi. Just see lootus, et võiksime kunagi Eestist rääkida kui „hästitegemise Eestist“ viis mind ka TTK nimel rääkima „hästitegemisest“ – teisisõnu kvaliteetsest toimetamisest – tootmises-teenindamises ettevõtluspäevale. Vastukaja oli positiivne, päris paljusid kuulajaid aga pani imestama, et teistes päeva ettekannetes praktiliselt ei kõneldud kvaliteedieesmärkidest. Ometi on kvaliteet määrav riskide maandamiseks igas tootmise-teeninduse protsessi lõigus. Kogu äris tervikuna. Kvaliteet ei maksa, praak maksab… Vigade parandamine ei ole sisse kirjutatud mitte ühtegi äriplaani. See tuleb kõik kasumi ja meie taastumatu aja arvelt. On mille üle mõtelda. Kas oleme piisavalt rikkad, et (lõputult) vigu teha… ja neid (lõputult) parandada?


  • Jaga: