Prindi

Lahtiste uste päev tõi kokku ligi paarsada huvilist19.03.2009

TTK korraldas koolivaheajal 17. märtsil lahtiste uste päeva, et teavitada noori rakenduskõrgharidusest ja kõrgkoolis õpetatavatest erialadest. Noored said oma silmaga üle vaadata keskkonna, kus õpinguid jätkata. Alustuseks vaadati kõrgkoolist ülevaatlikku filmi. Tulevasi üliõpilaskandidaate tervitasid e-õppekeskuses TTK professorite kogu vanem Jaan Rohusaar ja vilistlane, magistrant Andrus Rähni, sisseastumistingimustest tegi ülevaate vastuvõtuspetsialist Tiiu Rivis. Üliõpilasesindus korraldas operatiivse esinduse koosoleku, et oleks näha, milliste probleemidega tuleb aktiivsetel noortel tegeleda. Kuna huvilisi oli palju, siis kõik ei mahtunud keskusesse ja jälgisid esinemisi suurelt ekraanilt. 

Jaan Rohusaar rõhutas, et majanduse arenguks on vaja innovatsiooni, teha midagi uut ja see rakendada tootmisesse. Tema sõnul on rakenduskõrghariduses tasakaalus nii teoreetiline kui praktiline pool, mis tähendab, et õpite töötades. Teaduskondadel olid ette valmistatud erialade tutvustused, näitused, erinevate laborite külastused.
Registreerimislehti analüüsides võib öelda, et kõige rohkem sooviti tutvuda transporditeaduskonna õppekavade ja rakendusarhitektuuri erialaga. Heameelt tegi huvi mehaanikaerialade vastu, vähenenud on aga seoses majandusolukorraga soov ehituserialasid õppima asuda. Kõige rohkem oli huvilisi lahtiste uste päevale saabunud Tallinnast, kuid samas ka Saaremaalt, Pärnumaalt ja Lääne-Virumaalt. Kaugematest paikadest olid esindatud nii Võru- kui Põlvamaa. Enamus lõpetab gümnaasiumi kevadel, kuid oli ka neid, kes lõpetavad alles paari aasta pärast, kuid soovisid juba teavet. Kuigi suurem osa oli gümnaasiumiõpilasi, oli ligi neljandik kohaletulnutest ka kutseõppeasutuste õpilased, kes soovivad soodustingimustel profileerival erialal õppimist jätkata.


  • Jaga: