Prindi

Lahtiste uste päev tõi kokku uudistajaid üle Eesti23.03.2011

TTK korraldas koolivaheajal 22.03.2011 lahtiste uste päeva, et teavitada noori rakenduskõrgharidusest ja kõrgkoolis õpetatavatest erialadest. Uudistajad said oma silmaga üle vaadata keskkonna, kus õpinguid jätkata.Pärast TTK videofilmi vaatamist rääkis õppeosakonna juhataja Anne Rooste rakenduskõrgharidusest, TTK teaduskondadest ja õppekavadest ning õppimisest kõrgkoolis.
Sisseastumistingimustest tegi põhjaliku ülevaate vastuvõtuspetsialist Tiiu Rivis. 

Üliõpilasesinduse tutvustuse järel said sõna erinevate teaduskondade üliõpilased, kes võtsid vaatluse alla oma teaduskonna ja selle, mispoolest on hea Tallinna Tehnikakõrgkoolis õppida.

Seejärel suundusid huvilised juba teaduskondadesse, kus toimusid erialade tutvustused, näitused, erinevate laborite külastused.

Lahtiste uste päeval osalenute analüüsist selgus, et esindatud oli suurem osa maakondadest. Traditsiooniliselt oli arvukalt huvilisi Tallinnast, saartelt ja Harjumaalt. Enamus osalenutest oli lõpetamas gümnaasiumi, esindatud olid kutseõppeasutused nii Tallinnast, Kehtnast, Rakverest, Põltsamaalt, Pärnust, Valgamaalt ja Rakverest.

Gümnaasiumilõpetajad seisavad suvel raske valiku ees, kelleks õppida, kas omandada ülikooli- või rakenduskõrgharidus. Kui ülikooliharidust iseloomustavad teoreetilised teadmised ja suundumus teadusesse, siis rakenduskõrgharidusõppes on oluliselt suurem osatähtsus praktiliste oskuste arendamisel. TTK lõpetanud on tööturul hinnatud ja enamusel lõpetajatest on töökoht.


  • Jaga: