Prindi

Leonardo projekti tulemusena valmib mahukas illustreeritud töövihik mehaanikutele27.11.2009

01. 10.2009.a. algas sihtasutuse Archimedes toetatav ja Leonardo da Vinci nime kandev elukestva õppe rahvusvaheline projekt “APJ multimeedia tarkvaraga kompetentsikeskus”.
Projekti 1. sessioon toimus 23.-26.11.2009 Tallinnas TTKs. TTK dotsendi Valdur Veski initsiatiivil käivitunud projekti märksõnaks on SYMplus tarkvaral põhinev innovatiivne tehnoloogiasiire. Projektis osalevad Leedu ja Eesti õppeasutused (Vilniuse Tehnika ja Disaini Kõrgkool, Tallinna Tööstushariduskeskus, TTK) ja Saksamaa liitvabariigi metallitööstusele orienteeritud tarkvara firma R.&S.Keller GmbH.

SYMplus on välja töötatud treimise ja freesimise tehnoloogiale ning on sümbioos tarkvara moodulist ja enimlevinud tootjate (Siemens, Fanuc jne.) juhtimissüsteemide simulaatorist. Õppeprotsess toimub virtuaalses tootmiskeskkonnas, töötlemisprogrammid on koostatavad kuvaril. Jälgitavad on detaili paigaldus, kinnitus, tööriista ja detaili liikumised jms. Nii õppuril kui ka õppejõul on võimalus programme kontrollida ja korrigeerida õppeklassis asuval töökohal virtuaalselt. Sellega välistatakse tööpingi ja tööriista tavaliselt sagedased vigastused töötlemisprogrammide vahetul koostamisel tööpingis.

Töögrupi ajakavasse mahtus ka firma R.&S.Keller spetsialisti Klaus Reckermanni esitatud tarkvara SYMplus tutvustus, mida kuulas ligi 30 mehaanikateaduskonna üliõpilast ja huvituvat spetsialisti. Projekti tulemusena saab TTK õiguse kasutada SYMplus-tarkvara koolituseesmärkidel. Tarkvara võimaldab oluliselt tõsta õppeprotsessi taset ja seda kaasajastada. Juba ühe aasta pärast on APJ-tööpinkide praktikumitundides õppurite käsutuses väga kvaliteetselt illustreeritud mahukad töövihikud. (Projektijuht Marek Pakkin)


  • Jaga: