Prindi

„Liiklusohutuse uued väljakutsed Euroopas ja Eestis. Meditsiinilis-psühholoogilised meetmed liiklusohutuse parandamiseks.“18.01.2008

Konverents – Liiklusohutuse uued väljakutsed Euroopas ja Eestis „Meditsiinilis-psühholoogilised meetmed liiklusohutuse parandamiseks“Konverentsi eesmärk oli avada Eesti liiklusohutuse parandamiseks seni kasutamata ressursse. Konverents pakkus ülevaadet võimalustest hukkunute ja vigastatute hulga vähendamiseks ja käivitas dialoogi Eesti ja teiste riikide spetsialistide vahel, mille tulemusel oleks võimalik importida Eestisse seni kasutamata meetodeid liikluskeskkonna parandamiseks. Konverents oli suunatud igapäevaselt liiklusohutusega tegelevatele Eesti spetsialistidele, kes puutuvad otseselt kokku liikluseeskirjade normidest hälbijatega.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts rõhutas avamisel, et ei ole tähtsamat kui hoida ära rumalalt kaotatud elu. Valitsusel on kavas moodustada liiklusohutuse komisjon, kuhu kuuluvad kuue ministeeriumi ministrid ja omavalitsuste esindajad. Komisjon alustab tööd lähinädalatel ja ootab märgukirja ka konverentsilt vastavalt käsitletud teemadele.

Kui võrrelda Eestit Euroopa liiklusohutuse parimal järjel olevate riikidega, siis hukkub meie teedel kolm korda rohkem inimesi, mis tähendab, et Eesti on liiklusohutuse parandamisega alles algusfaasis. Kõigi liiklusõnnetuste tekkes on 94% ulatuses süüdi inimfaktor. Süstematiseeritud ja teadliku tegevusega on võimalik vähendada liiklusõnnetusi, neis hukkunute ning vigastatute hulka 25%. See vajab tänapäeval aga erinevate organisatsioonide ja ettevõtete koostööd nii siseriiklikul kui rahvusvahelisel tasemel. Praktikud saavad liiklust reaalselt aidata vaid teaduse kaasaegseimate võimalustega arvestades ja uusimaid meetodeid ning tehnoloogiaid kaasates.
Eesti liiklusohutuse parandamiseks on vaja kaasata maailmas juba reaalseid tulemusi andnud tegevusi ja kohandada need meie oludele vastavaks. Ettekannetega esinesid Jean-Paul Repussard Euroopa Komisjoni energia ja transpordi direktoraadist, Saksa Liiklusmeditsiini Liidu president prof Rainer Mattern, Saksa Liikluspsühholoogide Liidu president prof Wolfgang Shubert, ICADTS asepresident Wolf-Rüdiger Nickel jt.

Konverents sai teoks Eesti Liikluskindlustuse Fondi, TTK Spinno ja SA Archimedes toetusel.


  • Jaga: