Prindi

Loeng Tallinna puitagulitest tõi kaasa huvitava näituse30.01.2009

Tallinna kultuuriväärtuste ameti miljööalade osakonna juhataja Riin Alatalu pidas
29. jaanuaril TTKs loengu Tallinna puitagulitest. Loenguga kaasnes ameti koostatud näitus “Vana maja korda!”, mis oli esialgselt mõeldud linnavalitsuse akendele ja koosneb kaheksast kahe ja poole meetri pikkusest fotode ja tekstiga kaetud kangast, mis sobivad TTK neljanda korruse fuajeesse.

Arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskonnal on kultuuriväärtuste ametiga pikaajalised suhted. Koostöölepingu kohaselt koostavad TTK üliõpilased ajalooliste arhitektuursete vormide mõõtmise tulemuste põhjal joonistest ja fotodest koosnevad kaustad ametile. Nüüd on saabunud tihedama suhtlemise etapp, kus amet pakkus teaduskonnale loengut ja näitust Tallinna puitagulitest. Vastu saatsime näituse TTK ja Kreeka üliõpilaste mõõtmise õpitoast, mis pannakse välja ameti Raekoja platsil oleva hoone fuajees. Loengut kuulasid põhiliselt arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskonna I ja II kursuse üliõpilased. Loeng oli sisukas ja sellele järgnes aktiivne küsimuste ja vastuste voor. Kuna lektor oli ajaloolane, siis vanade väärtuslike ajalooliste arhitektuuriobjektide ja miljöö hoidmise ning kaitsmise vajaduse sõnum jõudis  kuulajateni.


  • Jaga: